อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

กทม.เร่งหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลุยตรวจทุกไซต์งานก่อสร้าง 

ปลัดกรุงเทพมหานครระบุ สั่งการให้ทุกเขตลงตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง และที่พักคนงานก่อสร้างทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 พร้อมค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในกลุ่มคนงานก่อสร้างด้วย พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00 น.


จากกรณีปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอแนะให้จัดระเบียบที่พักคนงาน-ไซต์งานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย รวมถึงให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 คนงานก่อสร้างทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง และที่พักคนงานก่อสร้างทุกแห่งให้ดำเนินมาตรการป้องกัน ได้แก่ การตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ การจัดเจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาดสถานที่ การเว้นระยะห่าง และแยกใช้สิ่งของส่วนตัว ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา ขณะเดียวกันสำนักอนามัย กทม. ได้ดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก (Active Case Finding) ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง โดยประสานผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ คัดกรองคนงานก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสโรคด้วยระบบ BKK COVID-19 ซึ่งหากคนงานคนใดมีความเสี่ยงสูงหรือป่วย จะได้รับการตรวจหาเชื้อ หรือเข้ารับการบำบัดรักษาโรค ซึ่งขณะนี้มีคนงานที่ผ่านการคัดกรองในระบบ BKK COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 49,728 คนอย่างไรก็ตาม เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงในคนงานก่อสร้างครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด จึงได้สั่งการให้สำนักงานเขตเร่งรัดผู้ประสานงานในสถานที่ก่อสร้างและที่พักคนงานดำเนินการคัดกรองคนงานให้ครบถ้วนทุกคน รวมถึงคนงานที่พักอาศัยอยู่ตามแนวรอยต่อจังหวัดที่เข้ามาทำงานในสถานที่ก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ 

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น สำนักการแพทย์ กทม.ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจไซต์งานก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และการอยู่อาศัยในบ้านพักคนงาน เพื่อให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะและสุขอนามัยส่วนบุคคล ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนได้วางแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครได้แก่ การใช้ระบบตรวจจับความร้อนในร่างกายก่อนเข้าอาคาร (Human Body Temperature Detection) ครอบคลุมการเข้า–ออก ทุกจุด จัดให้มีบริการแอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย การซักประวัติผู้ป่วยที่จะเข้ารับการตรวจรักษาในสถานพยาบาลเพื่อแยกผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง การแยกอาคารให้บริการผู้ป่วยโรคหวัดและผู้ป่วยต้องสงสัยอาการโควิด-19 (ARI Clinic/PUI Clinic) การขอความร่วมมือให้ผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อทุกท่านบันทึกเวลาเข้า-ออกการใช้บริการในแพลตฟอร์มไทยชนะ ตามคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) การเว้นระยะห่างในทุกจุดบริการ การปรับช่วงเวลานัดและเวลาบริการ การบริการส่งยาทางไปรษณีย์ การจำกัดจำนวนญาติที่มาเฝ้าไข้และช่วงที่มาเฝ้าไข้ให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%