อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ลุยแจกถุงยังชีพฝั่งกรุงเทพเหนือ 10ชุมชน1,281ครัวเรือน

ผู้ว่าฯกทม. พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เขตสายไหมและบางเขน มอบถุงยังชีพใน 10 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 1,281 ครัวเรือน อังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 20.40 น.


เมื่อวันที่ 26 พ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพกรุงเทพมหานคร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ได้แก่ เขตสายไหม และบางเขน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่แจกสิ่งของ สำหรับในวันนี้มีชาวชุมชนในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครเหนือรับมอบถุงยังชีพกรุงเทพมหานคร ซึ่งบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,281 ครัวเรือน แบ่งเป็นพื้นที่เขตสายไหม 785 ครัวเรือน รวม 6 ชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มบ้านริมคลองหนองผักชี หลังวัดราษฎร์นิยมธรรม ถนนพหลโยธิน 52 แฟลตสะพานใหม่ ซอยพหลโยธิน 52 แยก 45 ชุมชนบ้านเอื้ออาทร สมคิดอพาร์ทเม้นท์ อพาร์ทเม้นท์ชงกุล และกลุ่มบ้านเช่าภายในซอยสุขาภิบาล 5 สำหรับพื้นที่เขตบางเขน 496 ครัวเรือน รวม 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง กลุ่มบ้านริมคลองบ้านบัวมล ชุมชนหลุมไผ่พัฒนา และชุมชนเกษตรพัฒนาบึงพระยาสุเรนทร์ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐกำหนด ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นบ้างแล้วก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษามาตรการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และการรับประทานอาหารด้วยช้อนส่วนตัว เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และคนในครอบครัว


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%