อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

พร้อมเปิดศูนย์สร้างสุขทุกวัย รับมาตรการผ่อนปรนระยะ3

กทม.ลงพื้นที่ตรวจศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน หลังเปิดให้บริการจากมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 และพร้อมเปิดให้บริการในส่วนที่เหลือเมื่อมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 จากทางรัฐบาล อังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.


เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บางขุนเทียน สวนสมเด็จย่า และศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ชุมชนเคหะธนบุรี 3 โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว คณะผู้บริหารสำนักวัฒนธรรมฯ นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน คณะผู้บริหารเขตบางขุนเทียน เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดให้บริการและการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยจากการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บางขุนเทียน สวนสมเด็จย่า และศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ชุมชนเคหะธนบุรี 3 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ซึ่งศูนย์ฯทุกแห่งจะต้องหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด โดยให้ทำความสะอาดพื้นที่อาคารทั้งภายในและภายนอก รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายหลังจากที่ได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ให้ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ พบว่าทุกศูนย์ฯดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครกำหนด มีการกำหนดจุดเว้นระยะห่างก่อนเข้าศูนย์ฯ ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กำหนดให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยทุกคน มีจุดสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยแอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ที่ทางเข้า-ออกทุกสถานที่ที่ให้บริการ มีสมุดบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้มาใช้บริการในกรณีที่ไม่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กำหนดให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยขณะออกกำลังกาย (ยกเว้นว่ายน้ำ) การเว้นระยะห่างขณะออกกำลังกาย มีการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและแบ่งการให้บริการเป็นรอบๆ 

และทำความสะอาดอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกครั้งภายหลังการใช้บริการแต่ละรอบ ส่วนสระว่ายน้ำจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และกำหนดคุณภาพน้ำในสระตามค่ามาตรฐาน (PH 7.2) เป็นต้น ขณะนี้มีประชาชนเริ่มทยอยมาใช้บริการแล้ว โดยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเป็นอย่างดีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ตรวจในวันนี้พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละสถานที่มีเพียงการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาของอุปกรณ์ เครื่องมือ อาคาร และสนามกีฬาต่างๆ ซึ่งแต่ละศูนย์ฯได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอยู่แล้ว จึงมอบหมายให้หัวหน้าศูนย์แต่ละศูนย์เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ส่วนในเรื่องของมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ที่จะเพิ่มการเปิดให้บริการหรือเพิ่มชนิดกีฬานั้น ต้องรอมติของทางคณะรัฐมนตรีว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง แต่ในส่วนของศูนย์ฯต่างๆของ

กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมรองรับมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ทุกด้าน เนื่องจากเราได้ใช้วิกฤติดังกล่าวมาเป็นโอกาสในการทำความสะอาดสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ การเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร รวมถึงเสริมอุปกรณ์ออกกำลังกายต่างๆให้มากขึ้น ดังนั้นหากมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 จากรัฐบาล ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้และศูนย์กีฬาต่างๆของกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการตามมาตรการดังกล่าวทันที เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในกรุงเทพฯที่ต้องการมาใช้บริการ 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%