อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

กทม.ลุยแจกเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือให้กับชาวชุมชน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมาย ให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ทยอยแจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้ครบทุกครัวเรือน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น.


เมื่อวันที่ 6 เม.ย. นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ80% สูตรองค์การอนามัยโลก ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ ณ ชุมชนคลองมะขามเทศ เขตประเวศ   และในชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา และชุมชนทำนบร่วมใจ เขตดอนเมือง  พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันตัวเอง หมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อร่วมกันควบคุมและลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19สำหรับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ80% ที่แจกในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครดำเนินการผลิตขึ้น เพื่อแจกจ่ายให้ครบทุกครัวเรือน ทั้ง50เขต ลดผลกระทบจากการขาดแคลนแอลกอฮอล์ล้างมือ และประชาชนไม่ต้องมารับที่สำนักงานเขต สามารถอยู่รอรับได้ที่บ้านจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละเขตทยอยนำไปแจก

สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชิ้อโควิด - 19 นันแต่ละสำนักงานเขต 50 เขต ยังคงดำเนินการล้างทำความสะอาด จัดเก็บขยะอันตราย(หน้ากากอนามัยใช้แล้ว) ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้ายรถโดยสารประจำทาง กำหนดระยะห่างของประชาชนในที่สาธารณะตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)

และกวดขันสถานประกอบการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 อย่างเคร่งครัด อาทิ เขตสายไหม ล้างทำความสะอาดถนน ตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้านจิรทิพย์ถึง หน้าสำนักงานเขตสายไหม เพื่อความสะอาด ลดฝุ่นละออง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เขตบางเขน ใช้ผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์และอมาซี่ ผสมน้ำแบบเจือจางฆ่าเชื้อโรคเช็ดทำความสะอาด ศาลาพักผู้โดยสารรถประจำทาง สะพานลอย ตู้ไปรษณีย์และจุดสัมผัสร่วม เช่น แนวรั้วทางเดิน เก้าอี้นั่งบริเวณป้ายรถประจำทางถนนรามอินทราฝั่งขาออกตั้งแต่บริเวณหน้าเคหะแฟลต กม. 4 จนถึงป้ายรถเมล์ กม.6 และถนนรามอินทราฝั่งขาเข้าตั้งแต่หน้ากองจักรกลจนถึงซอยรามอินทรา 14.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 44