อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

คนกรุงรอก่อน!กทม.ยังไม่ตกผลึก มาตรการลดผลกระทบโควิด

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เตรียมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในกทม. หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 17.10 น.


เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1(เสาชิงช้า)  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยในที่ประชุม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักพัฒนาสังคม ได้รายงานมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในส่วนของกรุงเทพมหานคร

และแนวทางการให้ความช่วยเหลือ กรณีผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ในระยะเร่งด่วน เพื่อให้คณะผู้บริหารได้มีแนวทางในการพิจารณาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ  อาทิ ค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล โดยจำนวนครัวเรือนในชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีประมาณ 470,000 ครัวเรือน คาดว่าจะมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ ประมาณ 100,000 ครัวเรือน  ส่วนการช่วยเหลือในระยะยาว ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพ การฝึกอาชีพฟรี ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง  โดยหลังจากนี้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จะพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวต่อไป.
  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    11%
  • ไม่เห็นด้วย
    89%

บอกต่อ : 52