อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

มีมติให้'พล.อ.โกญจนาท' นั่งรองปธ.สภากทม.คนที่2

สภากรุงเทพมหานคร มีมติให้ "พล.อ.โกญจนาท จุณณะภาต" เป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 2 หลัง "นิรันดร์ ประดิษฐกุล" ขอลาออกจากตำแหน่ง พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.40 น.


เมื่อวันที่ 19 ก.พ. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่6) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยที่ประชุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการเลือกรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนที่ 2 เนื่องจาก นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง และมีมติให้พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนที่ 2.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47