อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

ส่อง'โมเดลคลองยายสุ่น' ต้นแบบแก้'น้ำเสียชุมชน'

"ชุมชนเมือง-เดลินิวส์" พาส่องความคืบหน้าการพัฒนา "โมเดลคลองยายสุ่น" ต้นแบบแก้ปัญหา "น้ำเสียชุมชน" ช่วยลดมลพิษ แถมยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น.


การรักษาแม่น้ำลำคลองให้สะอาด เป็นเรื่องใกล้ตัว แต่กลับถูกเพิกเฉย หนำซ้ำยังมองข้ามจนก่อให้เกิด ปัญหาใหญ่ “น้ำเน่าเสีย" จาก 3 แหล่งกำเนิด ได้แก่ ชุมชน อุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีน้ำจากลำคลองต่าง ๆ ไหลผ่านสู่ชุมชนหลายสาย จึงมักจะพบเห็นปัญหานี้บ่อย และดูเหมือนจะยิ่งสร้างมลพิษรุนแรง จนส่งผลเสียแก่ชาวบ้านและชุมชนอย่างมหาศาล หากยังไม่มีการแก้ไขที่ถูกต้องและร่วมมือกันในการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองให้สะอาดแบบจริงจังยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณ "คลองยายสุ่น" เป็นอีกเรื่องที่ทางกรุงเทพมหานครพยายามจะร่วมมือแก้ปัญหา เพราะเคยได้รับการแจ้งเรื่องความเดือดร้อนจากชาวบ้านว่าเป็นคลองที่มีน้ำเน่า ไร้ผู้ดูแล ทางกรุงเทพมหานครจึงมีเป้าหมายจะพัฒนาและปรับปรุงคลองยายสุ่นให้เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เจ้าของอาคาร และชาวบ้านในพื้นที่ริมคลอง ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดน้ำในลำคลองเรื่องนี้ นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตดินแดง กล่าวว่า จากการสำรวจปัญหาพบว่าสาเหตุที่ทำให้น้ำในคลองน้ำเสีย เนื่องจากท่อน้ำทิ้งจากตลาด ผู้ประกอบการ อาคารสูง และชุมชนไหลลงท่อระบายน้ำแล้วตรงลงสู่คลอง ซึ่งคลองยายสุ่นอยู่ในพื้นที่ 2 เขตต่อเนื่องกัน คือ เขตห้วยขวางและเขตดินแดง ดังนั้น จึงเกิดเป็น "โครงการ​ปรับปรุง​พัฒนา​คลอง​ยาย​สุ่น" (ดินแดง – ห้วยขวาง) ความยาวประมาณ 1,600 เมตร ตั้งแต่อาคารศรีวรา ซอยชานเมือง เขตดินแดง – คลองสามเสน จนถึงเขตห้วยขวาง โดยความยาวฝั่งเขตดินแดง 700 เมตร และเขตห้วยขวาง 900 เมตร ระยะเวลาดำเนินโครงการ​ 1​ ปีกรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน​ต่าง ๆ ทั้งสำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา กรมควบคุมมลพิษ สำนักงาน​เขต​ดินแดง สำนักงาน​เขตห้วยขวาง ผู้ประกอบการฝั่งดินแดง​ 15​ แห่ง และผู้ประกอบการ​ ฝั่งห้วยขวาง​อีก 11​ แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับ​ปรุง​ พัฒนา​ แก้ไข​ปัญหา​การทิ้ง​ขยะ​และ​ปล่อย​น้ำ​เสีย​ลงสู่ลำคลอง​ ถือเป็นเป็นการปรั​บ​ปรุง​ภูมิทัศน์​สภาพแวดล้อมโดยรอบให้เกิดความสวยงาม​ เป็นลำ​คลองสวยน้ำใสต้นแบบที่จัดให้มีการดำเนิ​น​การแบบมีส่วน​ร่วม​กับ​ทุกภาคส่ว​น​ เกิดสภาพแวดล้อม​ที่​ดีและสวย​งาม​อย่างยั่งยืน​ทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คลอง ควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินการขุดลอกคูคลอง รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่ลำคลอง ให้เกิดการพัฒนาและรักษาคุณภาพน้ำให้สะอาด พร้อมแนะนำแนวทางการบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุงสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค หมุนเวียนถ่ายเทน้ำ ปรับปรุงคุณภาพน้ำบริเวณคลองยายสุ่นให้ดียิ่งขึ้น

นายสมบัติ กล่าวอีกว่า โครงการนี้มีมาตรการเข้มงวดในการพัฒนาน้ำเสียในคลองอย่างจริงจัง หากพบผู้ประกอบการรายใดไม่ร่วมบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คลองตามมาตรฐานที่กำหนด ทางสำนักงานเขตจะสั่งดำเนินคดีตามกฎหมาย จึงขอความร่วมมือชาวบ้านช่วยกันรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลองในชุมชน งดการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลองและท่อระบายน้ำ ช่วยให้คลองมีน้ำใส สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน ซึ่งการดำเนินการในปัจจุบันในส่วนของเขตดินแดง มีขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ลำคลองโดยมีการรื้อถอน​สิ่งปลูกสร้าง​ที่รุกล้ำบริเวณ​คลองยายสุ่น​ จำนวน​ 2​ หลัง​ และดำเนินการ​ขุดลอกคูคลอง​และสิ่งปฏิกูลตกค้างให้อยู่ในระดับต่ำ​ที่สุด​ แต่เนื่องจาก​ทางฝั่งเขตดินแดงไม่มีดาดท้องคลอง​ จึง​ขุด​ลอกเลนได้ในระดับที่ต่ำไม่มาก​ เพราะเกรงว่าหากขุดในระดับต่ำมากเกินไป อาจจะ​กระทบต่อความมั่นคงของบ้านเรือน​ชาวบ้านบริเวณ​ริมคลองได้

ส่วนเรื่องแผนดำเนินการล่าสุด​ของ "โครงการ​ปรับปรุง​พัฒนา​คลอง​ยาย​สุ่น" กรุงเทพมหานครจะจัดทำระบบน้ำดีกับน้ำเสีย​ แยกส่วนกัน ซึ่งต้องอยู่ในขั้นตอนกำหนดรูปแบบ​ ออกแบบท่อ​ และประมาณ​ค่าใช้จ่ายจากทีมแผนแม่บทแห่งชาติ​ ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ​ ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานเขตจัดทำข้อมูล​การใช้น้ำของแต่ละอาคาร​และบ้านเรือนชาวบ้าน เพื่อส่งต่อข้อมูลไปที่​สำนักระบายน้ำ นำไปใช้วางแผนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34