อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ชงจัดงบปี64สร้างแนวกันคลื่น กัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน

กทม. ร่วมถกหาแนวทางแก้ผลกระทบ พร้อมขอจัดสรรงบประมาณปี 64 ก่อสร้างแนวกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน พฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.50 น.


เมื่อวันที่ 13 ก.พ. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหากรณีน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน สำนักการระบายน้ำ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประชาชนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินริมชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนที่ประสบปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า เรื่องการแก้ไขปัญหากรณีน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน เป็นเรื่องที่ค้างคาการดำเนินการมานาน จึงอยากจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว ในเบื้องต้นสำนักการระบายน้ำได้ออกแบบการดำเนินการไว้แล้วโดยจะทำการก่อสร้างเป็นแนวกันคลื่น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณปี 64 ซึ่งหากได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ประมาณกลางปี 64 สำหรับการก่อสร้างแนวกันคลื่นต้องใช้เวลานานกว่าตะกอนดินจะเกิดและชายฝั่งกลับคืนมา จึงได้หารือเพิ่มเติมว่าจะทำอย่างไรให้เกิดตะกอนดินได้เร็วขึ้นทั้งนี้อาจใช้วิธีดูดเลนหรือนำดินจากที่อื่นมาถมเพื่อช่วยให้ดินกลับคืนมาเร็วมากกว่าปกติ โดยจะดำเนินการควบคู่กันไป พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องประสานงานกับกรมเจ้าท่าในการดำเนินการ นอกจากนี้ในที่ประชุมประชาชนในพื้นที่อยากให้มีการก่อสร้างถนนเข้าไปในพื้นที่ของตน โดยในหลักการได้ให้ประชาชนอุทิศที่ดินในส่วนที่ตนเป็นกรรมสิทธิ์เป็นเขตทางประมาณ 20 เมตร เพื่อทำเป็นแนวถนน ซึ่งกรุงเทพมหานครมีแนวที่ดินที่เป็นสาธารณะอยู่แล้ว หากประชาชนอุทิศที่ดินทุกแปลงกรุงเทพมหานครก็จะขอจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45