อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

สั่งเฝ้าระวัง'ไวรัสโคโรนา' หากจำเป็นให้ปิดรร.ในกทม.

เฝ้าระวังการแพร่ระบาด ป้องกันการติดเชื้อ "ไวรัสโคโรนา" ในสถานศึกษาสังกัด กทม. หากจำเป็นให้ ผอ.รร. สั่งปิดได้ พุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น.


เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวกรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในโรงเรียน และหากจำเป็นต้องปิดโรงเรียนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนว่า ที่ผ่านมา สำนักการศึกษา ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หมั่นล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยและไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการ ไอ จาม รักษาสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

ไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์ที่ป่วยหรือตาย และหากพบนักเรียนมีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอเป็นเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบพบแพทย์ หรือโทรแจ้งสายด่วนศูนย์ข้อมูล กรมควบคุมโรค โทร.1422 ทั้งนี้ หากพบผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสานส่งต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขทันที และหากมีความจำเป็นต้องปิดโรงเรียนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยรายงานให้สำนักงานเขตและสำนักการศึกษาทราบตามลำดับ

ายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในสถานศึกษาสังกัด กทม. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กนักเรียน โดยจัดทีมพยาบาลเคลื่อนที่ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแก่เด็กนักเรียน ตลอดจนมีหนังสือแจ้งไปยังผู้บริหารโรงเรียนสังกัด กทม. ทุกแห่ง ให้ดำเนินมาตรการคัดกรองผู้ที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสโคโรนาภายในโรงเรียน หากมีนักเรียนที่เข้าข่ายสงสัยการติดเชื้อ ให้ประสานกับกองควบคุมโรค สำนักอนามัย ทันที เพื่อให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30