อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ชุมชนตลาด100ปีหนองจอก ค้านสร้างเขื่อน-ประชาพิจารณ์ผ่านเน็ต

ฟังเสียงสะท้อน "ชุมชนตลาด 100 ปี หนองจอก" คัดค้าน "โครงการสร้างเขื่อนกั้นน้ำ" หวั่นทำลายวิถีชีวิตชุมชนและทัศนียภาพริมคลอง ที่สู้รักษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.


“หน่อย” ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้าน ยังคงมีปัญหาค้างคาใจ การสร้างเขื่อนแนวคันกั้นน้ำขนาดใหญ่ อยู่ในความรับผิดชอบของ “สำนักระบายน้ำ กทม.” แต่กลับไม่มีการทำประชาพิจารณ์และสอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้านอย่างชัดเจน เมื่อสอบถามไปที่ทาง กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้รับคำตอบแจ้งกลับมาว่า โครงการนี้มีการทำพิจารณ์แล้ว โดยทำผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แต่ไม่พบ มีชาวบ้านเข้ามาแสดงความคิดเห็นแม้แต่คนเดียว เนื่องจากคนในพื้นที่ไม่ทราบถึงขั้นตอนว่าต้องดำเนินการอย่างไร เมื่อเริ่มดำเนินการสร้างเขื่อน ต่อมาเกิดปัญหา เขื่อนมีความห่างจากตัวขอบเดิมมาก ทำให้ผู้อยู่อาศัยแนวริมเขื่อนเกรงว่าบ้านเรือนจะเกิดอันตรายและได้รับความเสียหาย วันใดวันหนึ่งตัวบ้านอาจจะทรุดลงได้ เพราะเขื่อนมีความสูงจากตัวบ้านประมาณ 60 เซนติเมตร และคันกั้นก็จะสูงขึ้นไปอีก 1 เมตรถ้าให้คาดคะเนด้วยสายตาน่าจะก่อสร้างไปแล้ว 60 เปอร์เซ็นต์ การก่อสร้างแบ่งออกเป็นช่วงๆ ทาง กทม. เคยแจ้งว่าเขื่อนนี้ขึ้นเป็นการสนองนโยบายของทางภาครัฐ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ แต่ก็มีชาวบ้านบางส่วนไม่เห็นด้วย มองว่าการสร้างเขื่อนไม่น่าจะสามารถช่วยแก้ไขน้ำท่วมได้ ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้าน กล่าวอีกว่า ช่วงที่เกิดปัญหาเขื่อนทรุด ช่วงศาลาแดง แทบไม่น่าเชื่อว่าเพิ่งก่อสร้างมาได้ไม่ถึงปี จะพังง่ายดายขนาดนี้ หากมองว่าสาเหตุเกิดจากปัญหาภัยแล้ง ก็ดูเป็นเหตุผลที่น้อยเกินไป อย่างเขื่อนอื่นสร้างมา 30-40 ปี ไม่เคยปัญหาทรุดตัวหรือพังแต่อย่างใด คนในพื้นที่จึงอยากถามทาง กทม. ว่าการก่อสร้างเขื่อนโครงการนี้ได้มาตรฐานหรือไม่ และจะมีมาตรการเยียวยาอย่างไร อยากให้เข้ามาฟังหรือสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านบ้าง เพราะต้องอยู่กับเขื่อนที่กำลังสร้างนี้ไปตลอดชีวิต“ชุมชนเมือง-เดลินิวส์” ได้มีการสัมภาษณ์พิเศษ นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำ กทม. ถึงข้อโต้แย้งนี้ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ นายชาคริต ตังคุปานันท์ ผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักระบายน้ำ กทม. เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างเขื่อนโครงการนี้ เนื่องจากปลายปี 54 เกิดวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่ ทำให้แถวบริเวณตลาดหนองจอกน้ำท่วมหนัก และเป็นแบบนี้ซ้ำๆ ติดต่อกันเกือบทุกปี ทาง กทม.จึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางรัฐบาล ให้เข้าดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่น้ำหลาก และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ เนื่องจากพื้นที่ตรงฝั่งนี้จะได้รับน้ำจากคลองระพีพัฒน์คลอง 13 ซึ่งทางกรมชลประทานได้มีการสร้างเขื่อนเป็นแนวคันกั้นตลอดแนวเรื่อยมาจนถึงฝั่งของทางเขตหนองจอก ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นแล้วเดินหน้ามาตั้งแต่ปี 59 เพื่อรับแนวการสร้างเขื่อนของกรมชลประทาน โดยการก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่เขตหนองจอก จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนคลองแสนแสบและส่วนคลองนครเนื่องเขต ความยาวเขื่อนทั้งสิ้นประมาณ 20 กิโลเมตรนายชาคริต กล่าวอีกว่า ปัจจุบันเขื่อนได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้เหลือเพียง 2 ช่วง คือ 1. ช่วงตลาด 100 ปี ที่ยังมีการคัดค้านเรื่องไม่ทำประชาพิจารณ์และไม่สอบถามความคิดเห็นของชาวบ้าน เรื่องนี้คนในพื้นที่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง เพื่อพิจารณาคุ้มครอง โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งคิดระยะที่ดำเนินการก่อสร้างช่วงนี้ประมาณ 300 เมตร เช่นเดียวกันกับช่วงที่ 2.บริเวณปลายการก่อสร้างเขื่อน ตรงชุมชนหลวงแพ่ง ที่อยู่ติดกับทาง จ.ฉะเชิงเทรา ชาวบ้านได้ร้องขอให้ศาลปกครองคุ้มครองเช่นกัน ขณะนี้กำลังพิจารณาอยู่ โดยต้องขอชี้แจงว่า การก่อสร้างเขื่อนนี้อยู่ในลักษณะที่ไม่ต้องทำประชาพิจารณ์หรือทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ต้องสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้าน และที่ผ่านมาทางสำนักระบายน้ำยืนยันว่าได้ทำตามข้อกำหนดของทางสำนักนายกฯ อย่างถูกต้อง

ซึ่งเรื่องการร้องขอทางศาลปกครองให้คุ้มครองชั่วคราว ทางศาลปกครองไม่ได้มีคำสั่งให้คุ้มครองชั่วคราว แต่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ทางสำนักระบายน้ำจึงยังดำเนินการก่อสร้างอยู่ แต่ได้มีการปรึกษาหารือกับผู้บริหาร กทม.และสำนักงานเขตที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับชาว้บาน ที่มองว่าการสร้างเขื่อนนี้ทำลายวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม และบดบังทัศนียภาพ ตอนนี้ยังมีชาวบ้านอีก 21 รายที่ปลูกสร้างบ้านที่อยู่อาศัยรุกล้ำลำคลอง จึงได้มอบหมายให้ทางสำนักงานเขตหนองจอก เข้าดำเนินการเจรจาเพื่อหาทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่าย ถ้าชาวบ้านต้องการแนวคันกั้นเขื่อนรูปแบบไหน ทางสำนักระบายน้ำก็ยินดีรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงผู้อำนวยการกองระบบคลอง กล่าวทิ้งท้ายว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ เกิดปัญหาเขื่อนทรุด เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งคุกคาม ซึ่งบริเวณดังกล่าว เกิดปัญหานี้เป็นประจำทุกปี ก่อนจะดำเนินการสร้างเขื่อน ที่ผ่านมาทางสำนักระบายน้ำต้องเข้าไปเสริมคันกั้นน้ำให้เป็นประจำ แต่ปีนี้ต้องยอมรับภัยแล้งเกิดขึ้นหนักและรุนแรงมากกว่าทุกปี พื้นที่สร้างเขื่อนอาจอยู่ในจุดชุ่มน้ำ ทำให้ดินยุบตัวลง ส่งผลให้บ้านเรือนบางส่วนได้รับความเสียหาย ขณะนี้ได้ให้ผู้รับเหมาเข้าไปช่วยเหลือพูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้ว

ด้าน นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก เปิดเผยว่า ตอนนี้ทางสำนักงานเขตถือเป็นตัวกลางในการนัดพบเจรจาระหว่างกลุ่มชาวบ้านที่ยังไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนในพื้นที่ เพื่อพูดคุยกับทางสำนักระบายน้ำและผู้รับเหมา ซึ่งคาดว่าการนัดคุยครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นประมาณในช่วงต้นเดือน ก.พ.นี้ เพื่อหาทางแก้และทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่าย.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    74%
  • ไม่เห็นด้วย
    26%

บอกต่อ : 52