อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

'ขยะล้นถัง'ขวางทางเข้า-ออกถนน ซอยประเสริฐมนูกิจ6

การจัดการ “ปัญหาขยะมูลฝอย” รวมทั้งแก้ขยะตกค้าง การจัดเก็บขยะ จัดถังขยะให้เพียงพอต่อปริมาณการทิ้งขยะ ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของทาง กรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมทั้งการดูแลรักษาพื้นที่ให้สะอาด ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมให้น่ามองและลดผลกระทบด้านมลพิษทางกลิ่นที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพคนในชุมชน พุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น.


“ชุมชนเมือง-เดลินิวส์” ได้รับการเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านผู้สัญจรผ่านซอยประเสริฐมนูกิจ 6 แจ้งว่า บริเวณปากทางเข้าซอยมีการวางถังขยะกีดขวางทางเข้า-ออก โดยกินถนนไปกว่าครึ่งเลน และยังมีกองขยะล้นออกมานอกถัง เนื่องจากผู้รับเหมาในละแวกดังกล่าวแอบลักลอบนำเศษปูน กองเหล็ก มาโยนทิ้งไว้ปะปนกับถุงขยะ ทำให้รถขยะไม่สามารถเข้ามาเก็บได้ ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นมานาน และยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ชาวบ้านยิ่งเดือดร้อน รำคาญใจ เนื่องจากขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ที่ผ่านมาเคยแจ้งกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามแล้วแจ้งปัญหาไปที่ นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เบื้องต้นได้รับความร่วมมือ รีบจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเข้าดำเนินการตรวจสอบ พร้อมแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที โดยเรื่องการดำเนินการจัดเก็บขยะ ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมสำนักงานเขต เพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่ถูกจุดและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังจะจัดหาถังขยะเพิ่มให้เพียงพอแล้วสามารถรองรับปริมาณขยะในบริเวณดังกล่าวได้ เพื่อลดปัญหาและสะดวกต่อการดำเนินการจัดเก็บ

เรื่องการสำรวจข้อมูลขยะชุมชนและปริมาณการทิ้งขยะในแต่ละชุมชน ถือเป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐควรดูแลรับผิดชอบและเอาใจใส่ เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนและออกแบบระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การคัดแยก การจัดเก็บ จนไปถึงการกำจัด ซึ่งหากมีรูปแบบบริหารจัดการที่ดี จะทำให้ขยะบางชนิดสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิลได้ รวมทั้งช่วยลดปริมาณขยะและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนต่างๆ นั้นได้.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28