อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

'บิ๊กวิน'งัดมาตรการก่อสร้างเกิดฝุ่น ขู่สั่งระงับทันที!

"บิ๊กวิน"ร่วมประชุมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เผย กทม.งัดมาตรการขู่โครงการก่อสร้างไม่ปฏิบัติตาม ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น จะสั่งระงับทันที พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 17.55 น.

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดยกรุงเทพมหานครจะเร่งรัดกำหนดมาตรการควบคุมให้บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า แก้ไขปัญหาการจราจรจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าเพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง

โดยจะกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะให้ระงับการก่อสร้างทันที  รวมทั้งจะกำชับให้สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำการเผา
 
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการดูแลสุขภาพประชาชน โดยประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายของฝุ่นละออง PM2.5 รวมทั้งวิธีป้องกันและดูแลตนเองเมื่อเกิดสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานแก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กสำหรับการให้บริการประชาชนด้วย.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26