อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ปิดตำนานผู้รุก'คลองเปรมประชากร' ทุบ17หลังขึ้นบก!

เปลี่ยนจาก "ผู้บุกรุก" มาเป็น "ผู้อยู่อาศัยอย่างถูกต้อง" พอช. เร่งเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคง โดยเริ่มทุบบ้าน 17 หลัง รุกคลองเปรมประชากร เพื่อพลิกฟื้นชีวิตสร้างบ้านหลังใหม่บนบก ภายใต้งบประมาณ 91 ล้านบาท อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น.

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐพยายามผลักดันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ “ชาวชุมชนริมคลอง” ซึ่งในอดีตมีสถานะเป็น “ผู้บุกรุก” สร้างที่อยู่อาศัยล้ำแม่ลำคลอง จนก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย โดย พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วย นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรม “รื้อบ้านเดิม สร้างบ้านใหม่ คืนน้ำใสให้คลองเปรมประชากร” ที่ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


            
สำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร เป็นการพัฒนาตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลอง และการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 62 มีกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 2.ด้านการพัฒนาชุมชนริมคลอง 3.ด้านการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และ 4.ด้านกฏหมายและการขับเคลื่อนงาน 


    
ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 3 เขต คือ เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ และเขตจตุจักร มีทั้งหมด 32 ชุมชน และพื้นที่เทศบาลตำบลหลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี อีก 6 หมู่บ้าน ระยะความยาวของการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ประมาณ 17 กิโลเมตร จากความยาวทั้งหมด 50.8 กิโลเมตร จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 6,386 ครัวเรือน ซึ่งชุมชนประชาร่วมใจ 2 ถือเป็นชุมชนแรกของคลองเปรมประชากร เขตจตุจักร ที่ทำการรื้อถอนเพื่อทำการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง โดยเริ่มรื้อถอนตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 17 หลังคาเรือนและจะเริ่มสร้างบ้านใหม่ 20 หลังได้ภายในเดือน ธ.ค.นี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามโครงการในกลางปี 63


    
ทาง พอช.ได้กำหนดแผนดำเนินการเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 62-64 โดยใช้การพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง ลักษณะเดียวกันกับการดำเนินโครงการที่คลองลาดพร้าว เริ่มจากการจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์และจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เพื่อเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ มีการออกแบบและวางผังร่วมกันทั้งชุมชนเพื่อขออนุญาตปลูกสร้างบ้านใหม่จากกรมธนารักษ์และท้องถิ่น เพื่อให้บ้านใหม่ที่จะสร้างขึ้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม “เปลี่ยนแปลงจากผู้บุกรุกมาเป็นผู้อยู่อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย และรักษาสภาพแวดล้อมของคลองเปรมประชากรคลองเป็นไปอย่างยั่งยืน


    
พล.ท.ธรรมนูญ กล่าวว่า โครงการนี้นอกจากการสนับสนุนของรัฐแล้ว ต้องอาศัยความร่วมมือพี่น้องในชุมชนเป็นประการสำคัญ รวมถึงสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจะเป็นกำลังหลักในขับเคลื่อนโครงการนี้ให้สำเร็จ ทางกองทัพภาคที่ 1 จึงมุ่งที่จะสนับสนุนพี่น้องให้ได้มีบ้านใหม่ มีสังคมที่น่าอยู่ตลอดสองฝั่งคลองเปรมประชากร สามารถเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องและสามารถถือกรรมสิทธิ์นตัวบ้านได้ อีกทั้งสามารถกล่าวได้ว่าชุมชนประชาร่วมใจ 2 เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของชุมชนที่ประสบความสำเร็จในโครงการ ขอชื่นชมในความร่วมมือร่วมใจความสามัคคีของพี่น้องชุมชนประชาร่วมใจ 2 


    
นายไมตรี กล่าวว่า เขตจตุจักรมีชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 5 ชุมชน ปัจจุบันได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งหมด โดยจดทะเบียนเป็น 3 สหกรณ์ ซึ่ง พอช.ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนรวม 91.23 ล้านบาท เริ่มรื้อย้ายและสร้างบ้านใหม่ตั้งแต่เดือน พ.ย.นี้เป็นต้นไป มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 197 ครัวเรือน จาก 209 ครัวเรือนอาศัย บนเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา กรมธนารักษ์จัดให้เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งชุมชนประชาร่วมใจ 2 ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนเป็นเงิน 30.913 ล้านบาท รูปแบบบ้านใหม่จะเป็นบ้านแถว 2 ชั้น ขนาด 4x7 เมตร และ 5x6 เมตร ในราคาประมาณ 4.5 แสนบาทต่อหลัง มีรัฐเข้าช่วยสนับสนุน 147,000 บาทต่อหลัง ซึ่งแต่ละครัวเรือนจะรับภาระการผ่อนประมาณ 2,579 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 20 ปี“สิ่งที่ประชาชนชุมชนริมคลองจะได้รับโดยตรง คือ 1.ได้คลองที่ยิ่งกว่าคลอง คลองทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ทั้งระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม รักษาคุณภาพน้ำ 2.ได้บ้านมากว่าบ้าน ความสุขและความมั่นคงของมนุษย์ 3.ได้สิ่งแวดล้อม น้ำใสสะอาดสัญจรไปมาสะดวกและ 4.ได้มีสถานภาพที่ถูกต้องตามกฏหมายไม่รุกล้ำ เป็นผู้เช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ และมีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ถูกต้อง” นายไมตรี กล่าว 
  
นายอาฤทธิ์ กล่าวว่า สำนักงานเขตจตุจักรดูแล 2 พื้นที่ตลอดแนวคลองและริมฝั่งคลอง ทั้งคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร รวมระยะทาง 44 กิโลเมตร ในพื้นที่ชุมชนประชาร่วมใจ 2 นี้มีพื้นที่กว่า 2 กิโลเมตร ทางเขตมีความพร้อมในการสนับสนุนการทำงานให้กับชุมชน ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน ความมั่นคงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้ทุกชุมชนได้รับโอกาสและได้รับการพัฒนาไปพร้อมกัน ช่วงต้นปี 63 จะมีความคืบหน้าในการสร้างบ้านหลังใหม่ของชุมชนประชาร่วมใจ 2


     
นางสมร จันทร์ฉุน ประธานสหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด กล่าวว่า ชุมชนประชาร่วมใจ 2 อยู่ด้วยกันมานานกว่า 80 ปี ที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรม ไม่แข็งแรง ไม่มีความปลอดภัย เมื่อมีโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเข้ามา ชาวบ้านก็ยินดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาไปพร้อมกัน ประกอบกับรัภาครัฐให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณและการอำนวยความสะดวกในการรื้อย้าย ชาวบ้านจึงรวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองของ พอช. รวมเป็นกลุ่มออมทรัพย์และจัดตั้งสหกรณ์ ปัจจุบันมีสมาชิกแล้ว 197 ครัวเรือน ชาวบ้านเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ชุมชนจึงมั่นใจและหวังว่าจะเป็นต้นแบบการพัฒนาให้กับชุมชนอื่น ๆ ริมคลองเปรมประชากรต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%