อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

'ฝาท่อต่างระดับ-เส้นถนนจาง' คนกรุงถามทางแก้กทม.

“ชุมชนเมือง-เดลินิวส์” ได้รับโจทย์คำถามจากผู้อ่านที่อยากรู้ว่าเพราะเหตุใดถนนหลายสายในกรุงเทพมหานครถึงยังประสบกับปัญหา "พื้นถนน-ฝาท่อระบายน้ำต่างระดับกัน" และ "การตีเส้นจราจร" ในบางพื้นที่ไม่ชัดเจน อังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.15 น.

แม้ทาง กรุงเทพมหานคร จะพยายามดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของถนน ทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางให้แก่ผู้ใช้รถ 

ล่าสุด “ชุมชนเมือง-เดลินิวส์” ได้รับโจทย์คำถามจากผู้อ่านที่อยากรู้ว่าเพราะเหตุใดถนนหลายสายในกรุงเทพมหานครถึงยังประสบกับปัญหาพื้นถนน-ฝาท่อระบายน้ำต่างระดับกัน และการตีเส้นจราจรในบางพื้นที่ไม่ชัดเจน ทั้งๆที่เพิ่งปรับปรุงแก้ไขมาได้แค่เพียง 1-2 เดือนเท่านั้น


    
ผู้สื่อข่าวจึงหยิบยกเรื่องนี้ไปสอบถาม นายไทภัทร ธนสมบัติกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา ได้รับการชี้แจงว่า การดำเนินการปรับปรุงพื้นถนนเป็นการทำงานร่วมกันของสำนักการโยธา สำนักการจราจร และสำนักระบายน้ำ ซึ่งทางสำนักการโยธาและสำนักระบายน้ำจะดำเนินการไปพร้อมกัน ในช่วงแรกเมื่อปรับพื้นถนนเสร็จคาดว่าตัวถนนและฝาท่อระบายน้ำมีระดับที่เท่ากัน แต่เมื่อมีการใช้งานไประยะหนึ่งตัวฝาท่อที่ได้รับแรงกระแทกมีการทรุดตัวลง เมื่อรถยนต์วิ่งผ่านทำให้ช่วงล่างของรถยนต์เกิดปัญหา วิธีแก้ไขเมื่อเกิดการทรุดตัวลงคือการยกฝาท่อให้ฝาได้ระดับเท่าพื้นผิวถนน เป็นซ่อมแซมที่ต้องใช้งบประมาณในหมวดค่าใช้สอยของทางสำนักการโยธา แต่หากเกิดการทรุดตัวหลายจุดตลอดเส้นการจราจร ใช้วงเงินที่สูง ก็จะถูกดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อขออนุมัติดำเนินงานตามขั้นตอนการของบประมาณทั่วไป  


    
เมื่อมีการขอจัดสรรงบประมาณขนาดใหญ่ก็จะมีการเปรียบเทียบกับโครงการอื่น ๆ ของทางสำนักการโยธา โครงการไหนเร่งด่วนและสามารถแก้ไขปัญหาได้มากกว่ากัน ก็จะได้รับงบประมาณในส่วนนั้นไป แน่นอนว่าการทรุดตัวของพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะดินในกรุงเทพมหานครเป็นลักษณะของดินเลน สภาพดินไม่มีความหนาแน่นมากพอ จึงทำให้เกิดการทรุดตัวเร็วมาก บ่อพักมีการทรุดตัวที่รวดเร็วกว่าพื้นถนน เนื่องจากมีน้ำหนักและความหนาแน่นน้อยกว่า พื้นถนนก็มีการทรุดเช่นกันแต่จะช้ากว่า
    
นายไทภัทร กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการตีเส้นจราจร ต้องทำความเข้าใจว่าถนนมี 2 ประเภท คือ 1.แบบคอนกรีต และ 2.แบบแอสฟัลท์หรือยางมะตอย หากเป็นถนนคอนกรีตเมื่อปูพื้นถนนเสร็จสามารถตีเส้นจราจรได้ทันที แต่ถ้าเป็นถนนแอสฟัลท์หรือยางมะตอยต้องรอระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือระยะเวลาขึ้นอยู่กับสภาพพื้นถนนต้องแห้งสนิท เพราะถ้าหากตีเส้นจราจรทันที สีเส้นจราจรจะหมอง ไม่สว่าง จะทำให้ต้องเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายในการตีเส้นจราจรอีกครั้ง การตีเส้นจราจรบนพื้นถนนแอสฟัลท์หรือยางมะตอยจึงต้องเว้นระยะเวลาไปสักพักหนึ่ง เพื่อให้ยางตะนอยได้ระเหยไอน้ำมันออกไปก่อนและสามารถคงสภาพความสดของสีเส้นจราจรไว้ได้นาน เมื่อถนนเส้นหนึ่งจะเสร็จทางสำนักการโยธาจะแจ้งไม่ยังสำนักการจราจรให้เตรียมความพร้อม เตรียมแผนการทำงาน การตีเส้นจราจรต้องใช้ความรู้เรื่องสภาพการจราจรเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งเส้นประ เส้นทึบ บริเวณห้ามจอด การกำกับความเร็วบนผิวจราจร การตีเส้นจราจรจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพราะเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้รถเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่ออยู่บนท้องถนนกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิบลูมเบิร์ก ให้เป็น 1 ใน 10 เมืองที่เข้าร่วมโครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - 2562 โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและลดความสูญเสียทางถนนในกรุงเทพมหานครโดยใช้วิการออกแบบพัฒนาปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยบนท้องถนน การบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยทางถนน และการจัดเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามความปลอดภัยบนท้องถนน สิ่งที่สำคัญคือเรื่องของจิตสำนึกการปฏิบัติตามกฎจราจร หากทุกคนปฎิบัติตามกฎ ไม่ฝ่าฝืน ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    81%
  • ไม่เห็นด้วย
    19%

บอกต่อ : 57