อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

ขีดเส้น15วันสั่งร้านอาหาร ปรับปรุงกลิ่นฉุน'อุดมสุข60'

"กลิ่นไม่พึ่งประสงค์" จากร้านอาหารภายในซอยอุดมสุข 60 ล่าสุด "เขตบางนา" ออกบันทึกแจ้งให้ "ผู้ประกอบการ" รับทราบและเร่งปรับปรุงภายใน 15 วัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น.

จากกรณีมีผู้ร้องเรียน “กลิ่นไม่พึ่งประสงค์” จากร้านอาหารภายในซอยอุดมสุข 60 สร้างความเดือดร้อน ส่งกลิ่นรุนแรงรบกวนชาวบ้าน บางรายถึงขั้นมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ หากได้กลิ่นฉุนเป็นประจำ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าร้านดังกล่าวได้นำตู้คอนเทนเนอร์มาดัดแปลงเป็นพื้นที่ครัว แต่ไม่ได้การติดตั้งปล่องดูดควันหรือดูดอากาศขึ้นไปด้านบน ทำให้คนในละแวกที่อาศัยอยู่ใกล้ร้านอาหาร พลอยได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องกลิ่น 

ล่าสุด นายณัฐสันต์ จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา ได้ชี้แจงผ่าน "ชุมชนเมือง-เดลินิวส์" ถึงกรณีนี้ว่า ทางเขตได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าร้านอาหารที่ถูกแจ้งตั้งอยู่ที่ถนนเทพรัตน์ แขวงบางนาเหนือ เปิดดำเนินการมาได้ 1 ปีแล้ว ที่ผ่านมาไม่เคยถูกร้องเรียนมาก่อน โดยเป็นร้านอาหารที่มีครัวประกอบปรุงอาหารแบบเปิดเพื่อให้ลูกค้าสามารถชมการประกอบอาหารได้ ลักษณะทำให้เกิดกลิ่นควันจากการประกอบอาหารฟุ้งกระจายไปตามทิศทางลม และอาจก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้ ทางเขตจึงออกบันทึกการตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้เจ้าของร้านปรับปรุงแก้ไข ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ซึ่งทางผู้ประกอบการรับทราบและเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข   

ทั้งนี้ ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางกลิ่น เมื่อเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ ซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ระงับกำจัด ควบคุม และป้องกันเหตุรำคาญ หรือมิให้ใช้ ยินยอมให้บุคคลใด ใช้สถานที่นั้น หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...
กลิ่น'ร้านอาหาร'รบกวนชีวิต 'อุดมสุข60'ร้องเขตจัดการ!


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45