อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

ผิดหรือไม่?'ต่อเติมหลังคาที่จอดรถ' พิกัด'เจริญนคร53'

ผิดหรือไม่? "ต่อเติมหลังคาที่จอดรถ" บนถนนภายในหมู่บ้าน แจ้งพิกัด "ซอยเจริญนคร 53" ทางเขตคลองสานเร่งส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ อังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.

ผิดหรือไม่? "ต่อเติมหลังคาที่จอดรถ" ภายใน ซอยเจริญนคร 53 มีชาวบ้านร้องเรียนผ่าน "ชุมชนเมือง-เดลินิวส์" เมื่อเลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปประมาณ 10 เมตร พบการต่อเติมโครงเหล็กหลังคาคร่อมถนน เพื่อสร้างไว้เป็นที่จอดรถ แม้ถนนดังกล่าวจะเป็นซอยตันไม่สามารถทะลุเข้า-ออกซอยอื่นได้ แต่การต่อเติมเช่นนี้เป็นสิ่งไม่ควรทำ เพราะทำให้ผู้อาศัยรายอื่นได้รับความเดือดร้อน ซึ่งผู้ร้องเรียนเคยแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และทางฝ่ายโยธา รวมทั้งสำนักงานเขตคลองสาน ซึ่งเบื้องต้นได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ แต่สุดท้ายเรื่องก็เงียบหายไป ไม่มีการดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด
    
ทางผู้สื่อข่าวจึงติดต่อประสานไปยัง  นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน  กล่าวถึงปัญหานี้ว่า ซอยเจริญนคร 53 เป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของทางเขต แต่จุดที่มีปัญหาเป็นบริเวณถนนส่วนบุคคล เบื้องต้นได้ประสานกับทางหัวหน้าฝ่ายโยธาให้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ หากพบว่ามีการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะก็จะส่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมาย
     
สำหรับการต่อเติมบ้านทั้งภายในและภายนอกมีหลายปัจจัยต้องคำนึงถึง ทั้งเรื่องโครงสร้างบ้านต้องไมส่งผล กระทบต่อโครงสร้างเดิม ส่วนการต่อเติมภายนอกบ้านผู้ต้องการต่อเติมควรจะทราบเรื่องของกฎหมายการรุกล้ำพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนบุคคล กฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญและไม่ควรจะมองข้าม หากทำการต่อเติมไปแล้ว มาทราบภายหลังว่าผิดก็จะต้องเดือดร้อนมารื้อทุบออก ทำให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น
    
ขณะที่โทษการต่อเติมบ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างส่วนต่อขยายรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร มาตรา 31 และมาตรา 65 โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท (หรือทั้งจำทั้งปรับ) และปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องก็สามารถเกิดได้  โดยปัญหาเหล่านี้แก้ได้อย่างยั่งยืน เพียงแค่ทุกคนในสังคมพึ่งระลึกไว้เสมอว่า “ใจเขา...ใจเรา” ไม่ทำให้คนรอบข้างได้รับความเดือดร้อน รำคาญใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน สังคมก็จะสงบสุข. 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 61