อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

กลิ่น'ร้านอาหาร'รบกวนชีวิต 'อุดมสุข60'ร้องเขตจัดการ!

 “กลิ่นไม่พึ่งประสงค์” ใครๆ ก็ไม่อยากอยู่ใกล้ “ชุมชนเมือง-เดลินิวส์” ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในซอยอุดมสุข 60 มี “ร้านอาหาร” ส่งกลิ่นรุนแรงรบกวน จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น.

 “กลิ่นไม่พึ่งประสงค์” ใครๆ ก็ไม่อยากอยู่ใกล้ โดยเฉพาะ บางคนอาจจะมองเป็นเรื่องเล็ก จึงเลือกมองข้ามปัญหานี้ไป แต่สำหรับผู้อาศัยที่ต้องทนกลิ่นเหม็นๆทุกวันคงหัวเราะไม่ออก นอกจากสร้างความรำคาญใจแล้วอาจมีผลกระทบกับเรื่องสุขภาพ 

 “ชุมชนเมือง-เดลินิวส์” ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในซอยอุดมสุข 60 ซึ่งสามารถใช้ทะลุออกไปยังถนนบางนา-ตราด ติดกับห้างเซ็นทรัล บางนาได้ จึงทำให้มีผู้สัญจรในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ทำให้ร้านอาหารตลอดเส้นทางนี้ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด โดยเฉพาะพิกัดช่วงกลางซอยอุดมสุข 60 มี “ร้านอาหาร” ส่งกลิ่นรุนแรงรบกวนชาวบ้าน บางรายถึงขั้นมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ หากเจอกลิ่นฉุนเป็นประจำ 

เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าร้านอาหารได้นำตู้คอนเทนเนอร์มาดัดแปลงเป็นพื้นที่ครัว แต่ไม่ได้การติดตั้งปล่องดูดควันหรือดูดอากาศขึ้นไปด้านบน ทำให้คนในละแวกที่อาศัยอยู่ใกล้ร้านอาหาร พลอยได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องกลิ่น

ผู้สื่อข่าวได้แจ้งปัญหาและสอบถามไปที่ นายณัฐสันต์ จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี รีบจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ โดยหากพบว่ากระทำดังกล่าวสร้างความเดือดร้อน รำคาญให้แก่ชาวบ้านจริง ก็จะมีการตักเตือนไปยังเจ้าของอาหาร หรือแนะนำให้ผู้ร้องเรียนทำหนังสือมาที่สำนักงานเขตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสั่งดำเนินการตามขั้นตอนทางกฏหมายกับร้านอาหารนี้ 

สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางกลิ่น แม้ปัจจุบันจะมีการบังคับใช้บางฉบับ แต่ยังพบว่าไม่มีความชัดเจนและมีบทลงโทษเบาเกินไป ซึ่งว่าด้วย พ.ร.บ.สาธารณะสุข 2535 การกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มาตรา26-28 กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามมิให้ก่อเหตุรำคาญในที่ หรือทาง สาธารณะหรือสถานที่เอกชน โดยออกคำสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ ซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ระงับกำจัด ควบคุม และป้องกันเหตุรำคาญ หรือมิให้ใช้ ยินยอมให้บุคคลใด ใช้สถานที่นั้น และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถกระทำโดยวิธีใด เพื่อระงับเหตุ รำคาญและอาจจัดการตามความจำเป็น หรือให้ระบุไว้ในคำสั่งกำหนดวิธีการป้องกัน มิให้เหตุความรำคาญนั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคตในการดำเนินการดังกล่าวให้บุคคลหรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองซึ่งเป็น ต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดเหตุรำคาญ เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการนั้น ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 113