อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

กทม.เปิดสะพานยกระดับแก้รถติดเชื่อมวงแหวนรอบนอก

กทม. เปิดสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 แก้ปัญหารถติด-เชื่อมถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกสู่ด้านตะวันตก ช่วยเสริมประสิทธิภาพการเดินทาง เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น.

ปัญหา “รถติด” เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับ “คนกรุง” บางคนต้องออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรคับคั่งบนท้องถนน ซึ่งทาง กรุงเทพมหานคร ได้เดินหน้าดำเนินการก่อสร้างโครงการถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า 7 เชื่อมโยงโครงข่ายถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกสู่ด้านตะวันตก ช่วยเสริมประสิทธิภาพการเดินทาง แบ่งเบาการจราจรในพื้นที่ใกล้เคียงโดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดจราจรโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 5 ก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในพื้นที่เขตสะพานสูง ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์–ร่มเกล้า ช่วงที่ 5 ซึ่งเป็นการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 หรือถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) ขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง รวม 6 ช่องจราจร ความยาวสะพาน 950 เมตร ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ มีความพร้อมที่จะเปิดการจราจรสำหรับการก่อสร้างในช่วงดังกล่าว เป็นการติดตั้งโครงสร้างสะพาน โดยประกอบสำเร็จรูปจากโรงงาน จากนั้นนำมาติดตั้งบริเวณสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 และดำเนินการเชื่อมต่อสะพานทั้ง 2 ฝั่งเข้าด้วยกัน ซึ่งสะพานยกระดับแห่งนี้ จะทำให้ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายถนนที่ถูกปิดกั้นด้วยทางหลวงหมายเลข 9 หรือถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) และเสริมประสิทธิภาพโครงข่ายถนนใกล้เคียง อาทิ ถนนศรีนครินทร์ ถนนรามคำแหง ทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ถนนร่มเกล้า และถนนเจ้าคุณทหาร แบ่งออกเป็น 7 ช่วง 7 สัญญา รวมระยะทางประมาณ 12 กม. ที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดการจราจรแล้ว 6 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1,2,3,4,6 และช่วงที่ 7ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงาน และภารกิจของกรุงเทพมหานครในทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อทำให้เป็นมหานครที่ประชาชน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย โดยได้เน้นพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดมลพิษ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรหลายโครงการ ทั้งในพื้นที่ฝั่งพระนคร ฝั่งธนบุรี ซึ่งหลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ และบางโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จส่วนการแก้ไขปัญหาจราจรในบริเวณพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์–ร่มเกล้า ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญ ซึ่งคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครได้ผลักดันและติดตามการดำเนินการของโครงการมาโดยตลอดจนบรรลุผลสำเร็จ วันนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์–ร่มเกล้าแล้วเสร็จ สามารถเปิดการจราจรได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยแบ่งเบาปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตบางกะปิ สะพานสูง ลาดกระบัง และบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการสัญจรให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ในแนวถนนรามคำแหง และสายสีเหลืองในแนวถนนศรีนครินทร์ นอกจากประโยชน์ด้านการจราจรแล้ว ยังช่วยขยายการให้บริการระบบสาธารณูปโภค พัฒนาความเจริญให้กับพื้นที่ เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ต่อทั้งประชาชนในพื้นที่และภายในกรุงเทพมหานคร.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    96%
  • ไม่เห็นด้วย
    4%

บอกต่อ : 152