อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

นักการเมืองเริ่มเคลื่อนไหวสนามกทม.สั่งขรก.วางตัวเป็นกลาง

สนามเลือกตั้งกทม.เริ่มขยับ จับตากิจกรรมที่นักการเมืองขอแจม ผู้บริหารสั่งขรก.ทั้ง50เขตวางตัวเป็นกลาง "อัศวิน"ยังแทงกั๊กลงสมัย2 แต่มีลงพื้นที่พบชาวบ้านต่อเนื่อง พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 12.05 น.

เมื่อวันที่ 14ส.ค.62 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมสภากทม.โดยมีพล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เข้าร่วมประชุมโดยนายนิรันทร์ ประดิษฐกุล  ส.ก.ได้ตั้งกระทู้ถามสด เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในอนาคต 

ทั้งนี้พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม.ได้ชี้แจงว่าได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครเข้าอบรมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ด้านการจัดเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่นและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักปกครองและทะเบียนจำนวน 15 คนและตัวแทนจากสำนักงานเขตเขตละ 2 คน เข้าร่วมอบรมพร้อมทั้ง สำนักงานเขต 50เขตได้ดำเนินการสำรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพฯพบว่ามีจำนวน6,689 หน่วยแบ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่เป็นอาคารจำนวน 2,973 หน่วยและหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์จำนวน 3,216หน่วย และดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์และคูหาเลือกตั้งให้พร้อมใช้งาน  โดยกทม.ได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเลือกตั้งครั้งนี้กว่า 270ล้านบาท สำหรับกำหนดการเลือกตั้งจะอยู่ในช่วงปีงบประมาณหน้าแน่นอนซึ่งไม่ว่าทางกกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งเป็นช่วงปลายปี62นี้หรือในปี63  กทม.ก็มีความพร้อมส่วนจะเลือกส.ก.พร้อมผู้ว่าฯกทม.หรือเลือกระดับไหนก่อนก็ต้องอยู่ที่ทางกกต.กำหนดทั้งนี้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำชับไปยังสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตและหน่วยงานในสังกัดดูความเหมาะสมและวางตัวเป็นกลางโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีพรรคการเมืองหรือนักการเมืองแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมหากไม่มั่นใจหรือไม่สามารถตัดสินใจได้ก็ให้ทำหนังสือแจ้งมายังผู้บริหารพิจารณาอีกครั้ง  เพื่อป้องกันการเกิดข้อครหาหรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการกทม.ที่อาจจะขึ้นในอนาคตเนื่องจากอยู่ในช่วงใกล้การจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น

ในขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ซึ่งยังไม่ยืนยันว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในสมัยหน้าหรือไม่แต่เพื่อเป็นการป้องกันข้อครหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทางผู้ว่าฯและคณะผู้บริหารก็ระมัดระวังในการพบปะประชาชนตามชุมชนต่างๆซึ่งจะเน้นใช้เวลานอกราชการเป็นหลักในการลงพื้นที่.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 56