อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

ปีหน้ากทม.เปิดเดินระบบโรงขยะผลิตไฟฟ้าแห่งที่2

ปีหน้าเปิดโรงขยะผลิตไฟฟ้าแห่งที่2 เทคโนโลยีใหม่ใช้วิธีหมักก๊าซ พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.40 น.

นายมานิต เตชอภิโชค  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทกรุงเทพธนาคม(เคที)  วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยว่า  เคทีได้ดำเนินโครงการบิรหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า800 ตันต่อวัน  ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งเป็นการกำจัดขยะโดยกระบวนการเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ( MBT-Mechanical Biological WasteTreatment)  ซึ่งจะมีการนำขยะมาหมักให้เกิดก๊าซและก๊าซที่ได้จะนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยแบ่งเบาการกำจัดขยะของกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันมีปริมาณสูงถึงวันละ 10,000 ตัน  โดยส่วนใหญ่นำไปฝังกลบซึ่งเป็นการกำจัดขยะรูปแบบเก่าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และขณะนี้มีโรงงานกำจัดขยะด้วยวิธีการเผาความร้อนสูงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียง1แห่งที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขม  มีความสามารถในการกำจัด500 ตันต่อวัน   ซึ่งโรงงานกำจัดขยะของเคทีจะเป็นโรงกำจัดขยะของกทม.ที่กำจัดขยะและได้พลังงานมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นแห่งที่ 2   ซึ่งทางเคทีได้ให้เอกชนที่ดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการในระยะเวลา20 ปี  โดยขณะนี้งานคืบหน้าไปกว่า 80 เปอร์เซนต์แล้ว  และมีกำหนดที่จะเดินระบบเริ่มนำขยะเข้ากำจัดได้ภายในต้นปี 2563 นี้

ทั้งนี้ สำหรับการกำจัดขยะด้วยรูปแบบของMBTคือกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ปนมากับขยะมูลฝอยจนกระทั่งอาหารหมดทำให้กระบวนการย่อยสลายสิ้นสุดลงไม่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทนและน้ำชะขยะจากการย่อยสลาย โดยผลพลอยได้มีทั้งกระแสไฟฟ้า ขยะเชื้อ (RDF)และขยะรีไซเคิล โครงการนี้เคทีได้จ้างเอกชนในรูปแบบจ้างก่อสร้างเดินระบบและส่งมอบโครงการเมื่อสิ้นสุดสัญญา(BOT)สำหรับค่ากำจัดขยะที่คิดจากกรุงเทพมหานครคือในอัตรา 600บาท/ตัน งบประมาณลงทุนทั้งโครงการรวมกว่า2,000.9 ล้านบาท.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 58