อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

ปลายปีเปิดได้บางส่วนรพ.คนแก่"แห่งแรก"ในกรุง

กทม.เตรียมเปิดให้บริการ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ แห่งแรกในกรุงเทพฯ พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.46 น.

นายทวีศักดิ์   เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ว่า ขณะนี้การก่อสร้างมีผลงานในภาพรวมโครงการคืบหน้าแล้ว 93.29 เปอร์เซ็นต์  แบ่งการก่อสร้างอาคารออกเป็น 6 ส่วนประกอบด้วย1.อาคารโรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ(อาคาร 1) เป็นอาคารสูง 5 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 2.อาคารหอพักผู้ป่วย(อาคาร 2) เป็นอาคารกลางน้ำสูง 7 ชั้นรวมดาดฟ้า ผลงานที่ทำได้ 93.94เปอร์เซ็นต์3.อาคารสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ(อาคาร 3) เป็นอาคารกลางชั้นเดียวประกอบด้วย บ้านพัก 8 หลังและอาคารอเนกประสงค์ 2 หลังผลงานที่ทำได้ 78.28เปอร์เซ็นต์ 4.อาคารหอพักบุคลากรและอาคารบริการงานระบบ(อาคาร 4) เป็นอาคารทรงสามเหลี่ยมสูง 7 ชั้นรวมดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้นผลงานที่ทำได้ 95.23เปอร์เซ็นต์  5.อาคารสถานีซ่อมบำรุง(อาคาร 5) เป็นอาคารบรรจุแก๊สทางการแพทย์และอาคารพักขยะรวมดาดฟ้าผลงานที่ทำได้ 98.22และ 6. งานถนนและผังบริเวณผลงานที่ทำได้ 67.85เปอร์เซ็นต์ซึ่งการก่อสร้างจะครบสัญญาวันที่10ส.ค.62นี้คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการบางส่วนแก่ประชาชนประมาณปลายปี 62  ส่วนงานด้านบริการและดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรนั้นกทม.จะต้องใช้เวลาในการจัดหาบุคลากรและอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนจึงจะสามารถเปิดให้บริการได้

นายทวีศักดิ์  กล่าวอีกว่า ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติตามการทำงานของผู้รับจ้างเพื่อปรับแผนการให้เปิดบริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดโดยโรงพยาบาลนี้จะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ให้บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจรรวมไปถึงการดูแลประชาชนทั่วไปให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯและพื้นที่ใกล้เคียง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 70