อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

มหานครไร้สายของจริงเทงบหมื่นล.เก็บเรียบ2พันกม.เสร็จปี64

กทม.เดินหน้านำ สายสื่อสารลงใต้ดิน งบหมื่นล้าน เสร็จมิ.ย.2564 ให้เคทีดำเนินการก่อสร้างหาเงินกู้ –ทรู ชิงเช่าท่อ80%ไปปล่อยเช่าช่วง อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 20.16 น.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการส่งเสริมพัฒนาและกำหนดแนวทางการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่าง กทม. และกสทช.โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน   

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า  หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อเดือนม.ค. 2562 ให้ กทม.เป็นเจ้าภาพดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารจึงได้ประชุมหารือกับ กสทช. และได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจภายใต้กำกับดูแลของ กทม. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างและวางท่อร้อยสายเพื่อนำสายสื่อสารบนถนนสายหลัก สายรอง และเส้นทางในซอยที่มีการพาดสายทั่วกรุงเทพฯ ลงใต้ดิน รวม 2,450 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 2 ปี โดยไม่กระทบผิวจราจร  รวมมูลค่าโครงการรวมกว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ   โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น 4 พื้นที่ และเริ่มดำเนินการพร้อมกัน ประกอบด้วย พื้นที่ 1 กรุงเทพเหนือ ระยะทางประมาณ 620 กม.นำร่องที่ถนนวิทยุ ช่วงถนนพระรามที่ 1 - ถนนเพชรบุรี รวม 1.4 กม. พื้นที่ 2กรุงเทพตะวันออก ระยะทาง  605  กม. นำร่องถนนรัชดาภิเษก จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ  ถึงซอยรัชดาภิเษก 7และซอยประชาสันติ และบริเวณถนนเทียมร่วมมิตร จากถนนรัชดาภิเษกถึงหน้าอาคารไซเบอร์เวิลด์ รวม 1.95 กม. พื้นที่ 3 กรุงธนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร ระยะทางรวม 605 กม. นำร่องบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 68  ถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 รวม 1.7 กม. และพื้นที่ 4 กรุงธนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครระยะทาง 620 กม.นำร่อง ถนนวิทยุ ช่วงถนนพระราม 1 ถึงถนนพระราม 4 ระยะทาง 1.9 กิโลเมตร ทั้งหมดเริ่มดำเนินการในก.ค.62 โดยตั้งเป้าหมายมีผลงานอย่างน้อยพื้นที่ละ 150 กม. ภายในปี 2562 และเร่งดำเนินการทุกพื้นที่ให้แล้วเสร็จตามกำหนดไม่เกินเดือน มิ.ย.2564

ด้านนายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการบริษัทเคที กล่าวว่า  สำหรับงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการนั้น ครึ่งหนึ่ง คือ 10,000 ล้านบาท นั้น เคทีจะใช้วิธีกู้ธนาคาร ส่วนอีกครึ่งหนึ่งคือ10,000เป็นการคิดค่าบริการล่วงหน้าจากเอกชนที่มาเช่าพื้นที่ท่อร้อยสายถึงร้อยละ 80 ตามสัญญา 30ปี คาดว่าประมาณ 13-14 น่าจะคืนทุน  ซึ่งคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้ สัญญาน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด .

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42