อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

กทม.มีเรดาห์รู้ก่อนฝนตก3ชม. ได้ข้อมูลเร็วป้องกันได้ถูกจุด

กทม.ทำทุกวิถีทางรับมือฝน ระบบป้องกันน้ำท่วมเสร็จแล้วหลายจุด บางเขน,เกษตร,สุขุมวิท,เยาวราชดีขึ้น เตรียมพร้อมระบบเรดาห์รู้ก่อนฝนตก3ชม.เตรียมเจ้าหน้าที่ลงปฎิบัติงานล่วงหน้า พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.17 น.

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)  ลงพื้นที่แก้ปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมในการก่อสร้างบ่อสูบน้ำริมถนนบรมราชชนนี(ขาเข้า)ช่วงบริเวณคลองบัวบ่อสูบน้ำปากซอยฉิมพลี 28  บริเวณจุดตัดถนนบรมราชชนนีและบ่อสูบน้ำข้างทางรถไฟสายใต้

โดยนายจักกพันธุ์ ได้เปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนี้ ว่า  กลางเดือนพ.ค.นี้จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำและ50สำนักงานเขตได้ดำเนินการตามแผนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและการขุดลอกคูคลองส่วนใหญ่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีอีกหลายโครงการตามสภาพพื้นที่นั้น ๆ เป็นหลักบางพื้นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน เช่น บริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขนเขตบางเขน ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วบริเวณปากซอยสุทธิพร 2ถนนดินแดง เขตดินแดงการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จแต่ผู้รับจ้างยืนยันว่าสามารถเปิดใช้ระบบได้บางส่วน   บางพื้นที่ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไปบ์แจ็กกิ้ง เช่น ซอยสุขุมวิท 4ถนนสุขุมวิท 21ซอยสุขุมวิท 31ซอยสุขุมวิท 39ถนนสุขุมวิท 63ซอยสุขุมวิท 107แยกเกษตรศาสตร์ถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามที่ 6 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลูสำหรับบริเวณถนนทรงสวัสดิ์ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุงดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   ส่วนบางโครงการใกล้จะแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานได้ภายในหน้าฝนปีนี้เช่นกัน   บางพื้นที่ได้พัฒนาบึงน้ำเป็นแก้มลิง เช่น  แก้มลิงบึงรับน้ำประชานิเวศน์  แก้มลิงบึงเสือดำ  ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่น แก้มลิงบึงรางเข้ดำเนินการแล้วเสร็จคงเหลือการขุดลอกบึงอีกเล็กน้อยส่วนแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว71 กำลังดำเนินการอยู่บางพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำบางพื้นที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือก่อสร้างบ่อสูบน้ำเพิ่มเติมรวมทั้งการเสริมผิวจราจรในพื้นที่ลุ่มต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ

นายจักกพันธุ์กล่าวเพิ่มเติมว่า  นอกจากนี้กทม.ได้เตรียมความพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตลอด24 ชั่วโมงเพื่อเตรียมเข้าพื้นที่ก่อนที่ฝนจะตกขณะฝนตก และหลังฝนหยุดตกทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีเรดาร์ในการตรวจสอบกลุ่มเมฆฝนซึ่งจะทราบล่วงหน้าก่อนที่เมฆฝนจะเข้าพื้นที่ประมาณ3 ชั่วโมงจากนั้นสำนักการระบายน้ำจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเข้าพื้นที่เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนที่ฝนจะตกทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดไม่ทิ้งเศษขยะหรือวัสดุสิ่งของลงในท่อหรือคลองเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 39