อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

ยกระดับโรงพยาบาลกทม.เปิดศูนย์ตรวจรังสีวินิจฉัยเต้านม

พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลกทม.ต่อเนื่อง ครบรอบ 17 ปี รพ.สิรินธร เปิดศูนย์ตรวจรังสีวินิจฉัยเต้านมและห้องสแกนทันตกรรมเพิ่มศักยภาพการให้บริการ อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.14 น.

 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณ จำนวน 28 คน และมอบประกาศเกียรติบัตรแก่บุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 10 คน ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดศูนย์รังสีสำหรับตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยระบบดิจิตอลแบบ 3 มิติ และห้องตรวจสแกนทางทันตกรรม โดยมี นพ.สมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดงาน ณ อาคารบริการ โรงพยาบาลสิรินธร จากนั้นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ป่วยที่รอรับบริการกับทางโรงพยาบาลด้วย

โดยนายทวีศักดิ์  กล่าวว่า โรงพยาบาลสิรินธรเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการประชาชนย่านตะวันออกและปริมณฑลให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลสิรินธรสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการพัฒนาเสริมศักยภาพของแพทย์และพยาบาล รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งขณะนี้ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครบวงจรมาให้บริการแก่ประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาให้มีคุณภาพและครอบคลุมแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ ทำให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการรวมถึงบุคลากรทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29