อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มิถุนายน 2562

บัตรประชาชนมีปัญหาวันนี้ทั้ง50เขตเปิดบริการทำบัตรฯ

วันนี้ทั้ง 50 สำนักงานเขตเปิดบริการทำบัตรประชาชนเป็นพิเศษ อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 11.09 น.

รายงานข่าวจากศาลาว่าการกทม. แจ้งว่า  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กรณีไม่มีบัตรแสดงตัว กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนในวันนี้เป็นกรณีพิเศษ อย่างไรก็ตามหากมีบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ บัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่ออกโดยราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรที่ยังไม่หมดอายุ เช่น ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต เป็นต้น ก็สามารถนำไปแสดงตนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ณ บริเวณที่เลือกตั้งที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้าน ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 19