อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562

เปิดรับฟังความเห็นอุโมงค์คลองเปรมฯอุโมงค์ยักษ์แห่งล่าสุด

เปิดรับฟังอุโมงค์คลองเปรมฯ 29 มี.ค. อุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำแห่งใหม่ในกรุง ระดมสมองชาวบ้าน-หน่วยงานร่วมถก พุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 17.59 น.

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักการการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร(กทม.) เตรียมดำเนินการสัมมนาสรุปผลโครงการงานจ้างที่ปรึกษาออกแบบจัดทำแบบรายละเอียด รายการประมาณราคา และเอกสารประกวดราคา  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา  หลังจากที่ได้ จ้างกลุ่มงานบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย  บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์  จำกัด เพื่อเป็นผู้ดำเนินโครงการโดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2560 รวมระยะเวลาในการศึกษา  360 วัน  เพื่อให้กระบวนการของโครงการครบถ้วนตาม และเป็นไปตามขอบเขตงานและเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โดยได้จัดสัมมนาสรุปผลโครงการ ในวันที่ 29 มี.ค. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบผลการศึกษาออกแบบด้านวิศวกรรม ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและผลการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอที่มีต่อโครงการเพิ่มเติม และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ก่อนจะดำเนินการในขั้นตอนการก่อสร้างต่อไป
สำหรับอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.70 ม. ความยาวประมาณ 13,500 ม. ความลึกประมาณ 30-40 ม. ใต้แนวคลองเปรมประชากรและถนนรัชดาภิเษก โดยรับน้ำจากคลองบางบัว คลองวัดหลักสี่ คลองบางเขน และคลองเปรมประชากร สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 60 ลบ.ม./วินาที สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก 109 ตร.กม. ในพื้นที่เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตบางเขน และเขตจตุจักร อุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำและเจือจางน้ำเสีย โดยในช่วงฤดูฝนจะรับน้ำเข้าสู่อุโมงค์และระบายออกลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง ซึ่งรวดเร็วกว่าการระบายน้ำผ่านระบบคลองตามปกติ ส่วนในช่วงฤดูแล้งจะสามารถสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยากลับมาตามอุโมงค์ เพื่อเจือจางน้ำในคลองเปรมประชากร คลองบางเขน คลองวัดหลักสี่ และคลองบางบัว ซึ่งจะช่วยในการลดปัญหาน้ำเน่าเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นอีกด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 31