อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ปลายปีนี้น้ำประปาพุ่งแรงถึงพุทธมณฑลสาย4

กปน. ทุ่ม 50 ล้าน วางท่อประธานเสริมแรงดันน้ำ โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-พุทธมณฑลสาย 4 พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.35 น.

นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปา เพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบส่งและสูบจ่ายน้ำ ตลอดจนปรับปรุงและขยายโครงข่ายระบบท่อประปา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ซึ่งในส่วนของการขยายโครงข่ายระบบท่อประปา  กปน. ได้ประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) วางท่อประธานและท่อจ่ายน้ำร่วมกับงานก่อสร้างถนนตัดใหม่ โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ช่วงถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ของสำนักการโยธา กทม. โดยเป็นงานวางท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร ความยาวท่อ 1.2 กิโลเมตร และท่อจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ความยาวท่อ 3.5 กิโลเมตร รวมมูลค่างานประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 62 เพื่อให้สะดวกแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ที่มีการขุดก่อสร้างสาธารณูปโภคให้เสร็จเรียบร้อยไปในคราวเดียว ไม่ต้องมีการขุดก่อสร้างหลายครั้ง

นายกวี กล่าวต่อว่า เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยเสริมศักยภาพในการสูบส่งและสูบจ่ายน้ำประปา รองรับการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความสุขให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเพียงพอด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น นอกจากนี้กปน.ยังมีโครงการเปลี่ยนท่อส่งน้ำในเส้นทางอื่นๆเพื่อเป็นการเพิ่มแรงดันน้ำ รวมทั้งเป็นการเปลี่ยนถ่านท่อที่มีอายุการใช้งานเป็นเวลานานให้ครอบคลุมพื้นที่ใช้บริการด้วย อย่างไรก็ตามขณะนี้ในพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของกปน.มีท่อส่งน้ำประปาที่จำเป็นจะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนใหม่ตามช่วงอายุการใช้งานโดยในปี 2562 จะดำเนินการเปลี่ยนท่อประปาขนาด 100-300 มิลลิเมตร ระยะทาง 1,000 กิโลเมตร ทั่วทุกพื้นที่ให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำไปยังผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น .

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%