อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

50เขตเปิดทำการ"ลงทะเบียน"เลือกตั้งล่วงหน้าวันสุดท้าย

วันหยุด กทม.ไม่หยุดสั่ง50เขตเปิดทำการ"ลงทะเบียน"เลือกตั้งล่วงหน้าวันสุดท้าย อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.25 น.

รายงานข่าวจากศาลาว่าการกทม. แจ้งว่า ในวันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่ง เป็นวันสุดท้ายในการปิดรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า  กทม.ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ติดภารกิจหรืออยู่ต่างท้องที่และไม่สามารถมาใช้สิทธิในวันเลือกตั้งจริง (24 มีนาคม 2562) ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาอณาจักร ภายในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการลงทะเบียน  เพื่อที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

โดยทุกสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตเปิดบริการรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง และในเขตเลือกตั้ง ในวันนี้ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและขอให้นำบัตรประชาชนมาด้วย

นอกจากการไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตแล้ว ทางสำนักงานการเลือกตั้งยังเปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ และลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ได้ที่สถานฑูตหรือสถานกงสุลใหญ่ หรือลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ โดยระบบจะปิดอัติโนมัติ ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาเที่ยงคืน (ตามเวลาประเทศไทย)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 6