อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

กปน.ยกเลิกใช้สำเนาเอกสารแล้ว

ขานรับนโยบายรัฐ ยกเลิกสำเนาเอกสาร เพิ่มความสะดวกให้ประชาชน พร้อมพัฒนาบริการออนไลน์ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 15.33 น.

นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กปน. กล่าวว่า กปน. ในฐานะรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตและจัดส่งน้ำประปาสะอาดปลอดภัยเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนางานบริการให้สะดวกรวดเร็วเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน กปน. สนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยยกเลิกการสำเนาเอกสาร ❌(No Copy) ในการให้บริการงานประปา หากผู้ขอรับบริการเป็นประเภทบุคคลธรรมดาและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น เนื่องจาก กปน. ใช้ระบบเครื่องอ่านบัตรประชาชนซึ่งมีข้อมูลผู้ใช้น้ำอยู่แล้ว

นางราชิรัช กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กปน. ยังได้พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.thซึ่งสามารถขอติดตั้งประปาใหม่ ตรวจสอบสถิติการใช้น้ำ ตรวจสอบพื้นที่น้ำไหลอ่อนหรือน้ำไม่ไหล และชำระค่าน้ำประปาได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง นอกจากนี้ กปน. ยังมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารการสูบจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาหรือการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับบริการต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20