อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

กทม.เพิ่มค่าปรับขับขี่บนทางเท้า จาก500เป็น1,000บาท

หวังให้คนเกรงกลัวเคารพกฎหมาย กทม.เพิ่มค่าปรับขับขี่บนทางเท้าเดิมปรับ 500 เพิ่มเป็น 1,000 บาท เผย 3 เดือนปรับได้เงิน 3 ล้านบาท ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 15.24 น.

เมื่อวันที่ 11ต.ค.นายสกลธี ภัททิยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)เปิดเผยว่าจากปัญหาการละเมิดสิทธิผู้เดินสัญจรบนทางเท้าสาธารณะของกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งใช้ทางเท้าเป็นช่องทางสัญจรแทนผิวจราจรโดยเกิดผลกระทบสร้างความไม่ปลอดภัยแก่ผู้เดินเท้าซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกทม.ได้ดำเนินโครงการจับปรับผู้กระทำความผิดขับขี่ หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่50 เขตโดยการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตั้งโต๊ะเป็นจุดจับ-ปรับนอกสถานที่เป็นประจำในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็นเพื่อตรวจตรากวดขันเฝ้าระวังไม่ให้มีการกระทำความผิดทุกชนิดบนทางเท้าตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535โดยขณะนี้ มีการตั้งโต๊ะเป็นจุดจับปรับรวมกว่า230จุดในแนวถนนสายหลัก สายรองต่างๆซึ่งระยะเวลาดำเนินการจับปรับอย่างจริงจังรวมกว่า3เดือนสามารถผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางได้ได้รวมกว่า8,000รายซึ่งได้ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนประมาณ 3,000รายและดำเนินการปรับจริง 5,000รายโดยได้จค่าปรับเป็นจำนวนเงินกว่า 3ล้านบาท    

นายสกลธีกล่าวต่อว่าการตั้งโต๊ะจับปรับจากเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นการดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถส่วนบุคคลที่ควรต้องใช้เส้นทางขับขี่อย่างเหมาะสมและไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสิทธิในการใช้พื้นที่สาธารณะของประชาชนกลุ่มอื่นๆแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังเกิดกรณีฝ่าฝืนใช้ทางเท้าในการขับขี่จำนวนมากและมีข้อเรียนผ่านช่องทางต่างๆมีโดยตลอดดังนั้น ตนจึงให้สำนักเทศกิจกวดขันดูแลกวดขันพื้นที่มากยิ่งขึ้นและมุ่งทำการจับจริง ปรับจริงซึ่งตามกฎหมายพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อนของบ้านเมืองพ.ศ.2535นั้นการขับขี่รถบนทางเท้ามีความผิดโทษจับปรับได้ไม่เกิน5,000บาทโดยที่ผ่านมาการตั้งโต๊ะจับปรับของกทม.เริ่มต้นการปรับเพื่อตักเตือนในอัตรา 500บาทต่อการกระทำความผิดในครั้งนั้นๆแต่จากนี้ ตนจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทำการจับปรับในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อมีการขับขี่บนทางเท้าเป็น 1,000บาทต่อครั้งการกระทำความผิดซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเห็นถึงการกระทำผิดเกรงกลัวกฎหมายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเคารพสิทธิของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 2.48K