อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

เช็คคิวอาร์โค้ดก่อน"กิน"ตรวจสอบร้านไหนได้มาตรฐาน

เช็คคิวอาร์โค้ดก่อนกินตรวจสอบร้านไหนได้มาตรฐานหลังพบไม่ผ่านเกณฑ์เกือบครึ่ง 7พันกว่าร้านจากทั้งหมด 1.3หมื่นร้าน พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.21 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้มีการรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535  โดยนพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากทม.ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญฯกล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขได้กำหนดให้กทม.มีภารกิจอำนาจหน้าที่ต้องดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณะสุขของประชาชนให้เกิดสุขลักษณะที่ดีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและซึ่งพบว่า การจัดการสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารสถานที่สะสมอาหารในส่วนของร้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพฯกว่า 13,227 ราย นั้นได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพียง 7,973 ราย เท่านั้นซึ่งร้านอาหารต่างๆจะต้องมีการใช้น้ำแข็งเพื่อแช่วัตถุดิบและให้ผู้บริโภครับประทานดังนั้นมาตรฐานการตรวจสอบน้ำแข็งจึงต้องมีการเข้มงวดจึงเสนอให้ทุกร้านจัดทำคิวอาร์โค้ดสำหรับใช้ต่อใบอนุญาตและเป็นช่องทางให้ประชาชนผู้มาใช้บริการร่วมตรวจสอบมาตรฐานร้านอาหารแจ้งผลโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อกทม.ได้

นอกจากนี้ในส่วนปัญหาการจัดการเหตุรำคาญและช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนจากเหตุรำคาญต่างๆจากประชาชน ปัจจุบันพบว่าสามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆได้แก่1.สายด่วน15552.หาสำนักงานเขตที่รับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอกและประชาชนสามารถเขียนคำร้องและโทรศัพท์แจ้งเหตุได้โดยตรง3.ส่งเรื่องร้องเรียนถึงผู้ว่าฯกทม.โดยตรงผ่านช่องทางส่วนตัวและ4.ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอาทิ เฟสบุค เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นไลน์โดยการศึกษาของคณะกรรมการนั้นเสนอให้มีแนวทางในการจ่ายส่วนแบ่งค่าปรับให้แก่ประชาชนที่แจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบแก้ไขเหตุร้องเรียนและมีการจัดกลุ่มประเด็นเหตุร้องเรียนตามประเภทเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วลดการกระทำผิดซ้ำและลดการร้องเรียนที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานในที่ประชุมสภากทม.มีมติเห็นชอบต่อรายงานการศึกษาดังกล่าวโดยจะยื่นเสนอต่อคณะผู้บริหารกทม.เพื่อดำเนินการต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11