ตลาดในประเทศ
รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 96.5% 20,400.00 20,500.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 20,026.36 21,000.00
ข้อมูลโดย สมาคมค้าทองคำ