ตลาดในประเทศ
รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 96.5% 25,850.00 25,950.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 25,377.84 26,450.00
ข้อมูลโดย สมาคมค้าทองคำ