ตลาดในประเทศ
รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 96.5% 19,300.00 19,400.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 18,950.00 19,900.00
ข้อมูลโดย สมาคมค้าทองคำ