ตลาดในประเทศ
รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 96.5% 26,700.00 26,800.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 26,226.80 27,300.00
ข้อมูลโดย สมาคมค้าทองคำ