ตลาดในประเทศ
รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 96.5% 19,750.00 19,850.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 19,389.64 20,350.00
ข้อมูลโดย สมาคมค้าทองคำ