ตลาดในประเทศ
รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 96.5% 22,800.00 22,900.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 22,391.32 23,400.00
ข้อมูลโดย สมาคมค้าทองคำ