ตลาดในประเทศ
รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 96.5% 20,900.00 21,000.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 20,526.64 21,500.00
ข้อมูลโดย สมาคมค้าทองคำ