ตลาดในประเทศ
รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 96.5% 21,550.00 21,650.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 21,163.36 22,150.00
ข้อมูลโดย สมาคมค้าทองคำ