ตลาดในประเทศ
รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 96.5% 20,150.00 20,250.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 19,783.80 20,750.00
ข้อมูลโดย สมาคมค้าทองคำ