อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
สอนใจเยาวชนด้วยดนตรี
อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.

สอนใจเยาวชนด้วยดนตรี "ครูวีระ...ค่าของแผ่นดิน"

กว่า 32 ปีที่ ครูวีระ มนตรีวงษ์ ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวเปิดค่ายฝึกสอนดนตรีสากลให้กับเยาวชนผู้มีใจรัก โดยไม่จำกัดวัยวุฒิ เชื้อชาติหรือศาสนา แม้กระทั่งเด็กที่ประสบปัญหาทางบ้าน ติดยาเสพติด

อาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.

"เบ้ากุดจี่เทียม" เพาะปลูกพืช ผลงานเด็กไทยรางวัลนานาชาติ

ปรบมือรัว ๆ ให้กับเด็กไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ บนเวทีในแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับนานา ชาติ The Intel International Science and Engineering Fair 2019 (Intel ISEF) สหรัฐอเมริกา ที่มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์กว่า 1,800 คน จาก 80 ประเทศนำผลงานมาร่วมแข่งขัน

อาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.

"หมอบ้าน" ค้นหา "สารพัดช่าง" ผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.อีสาน

จากแนวคิดแอพพลิเค ชั่นเรียกรถแท็กซี่ เป็นแรงบันดาลใจให้ พัฒนาแอพพลิเคชั่นรวบรวมสารพัดช่าง “หมอบ้าน” เพื่อใช้กับสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ และยังเป็นการทำฝันให้เป็นจริงกับเป้าหมายในชีวิตที่อยากเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น

เด็กไทยบนเวทีสตาร์ทอัพเอเชีย ผุด
อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.10 น.

เด็กไทยบนเวทีสตาร์ทอัพเอเชีย ผุด"แอพให้บริการด้านกฎหมาย"

น้อง ๆ นักศึกษา ทีม Law mate จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เสนอไอเดีย “แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้บริการทางด้านกฎหมาย” เพื่อช่วยลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ติด 1 ใน 30 ทีม Startup จาก 15 ประเทศทั่วโลก

อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

"อาจารย์หมอทวี เลาหพันธ์" ผู้บุกเบิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

“ครูเปรียบเหมือนเรือจ้าง ภารกิจการสอนมีความสำคัญที่จะนำลูกศิษย์ทุกคนไปสู่ความสำเร็จ” รู้สึกมีความสุขเมื่อได้จัดการเรียนการสอน ไม่ใช่ทำเพราะเป็นหน้าที่หรือทำตามคำสั่ง ไม่หยุดนิ่ง และปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอ เพื่อตอบโจทย์หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน

อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

"เจมส์ คันนาทองคำ" เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตจริง

นำทฤษฎีพุทธเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 มาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีจุดเด่นผสมผสาน “การทำมาหากินคู่กับการทำมาหาธรรม” ยึดหลักเกษตรกรรมแบบอินทรีย์วิถีพุทธ ทำให้โครงการ “คันนาทองคำ” อ.เทิง จ.เชียงราย ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลมากมาย

31 ปีแห่งการถ่ายทอดความรู้
อาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

31 ปีแห่งการถ่ายทอดความรู้ "ลัดดาวัลย์" ครูบรรณารักษ์

ครูผู้อุทิศตนใช้เวลานับ 31 ปี ในการทำหน้าที่บรรณารักษ์ควบคู่การเป็นครู มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ ออกแบบบันได 6 ขั้นสู่การอ่าน

ครูผู้มีหัวใจช่วยพัฒนาชุมชน ดูแลสุขภาพกายและใจคนไท
อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ครูผู้มีหัวใจช่วยพัฒนาชุมชน ดูแลสุขภาพกายและใจคนไท

ตลอดระยะเวลาของการเป็นครูมานานกว่า 30 ปี การดูแลเด็กนักเรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีไปพร้อมกัน ๆ ถือเป็นหน้าที่สำคัญของ อาจารย์อนงค์ พัวตระกูล หรือครูอนงค์ ซึ่งเป็นครูประจำห้องพยาบาลโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

เครื่องดื่มทางเลือกผู้ป่วยมะเร็ง ช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร
อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

เครื่องดื่มทางเลือกผู้ป่วยมะเร็ง ช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร

ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีความอยากอาหารและการกินอาหารลดลงจนเกิดภาวะขาดสารอาหาร ก็มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ต่ำลง จนกระทั่งมีคำกล่าวว่า “คนที่เป็นมะเร็ง ไม่ได้ตายด้วยโรคมะเร็ง แต่ตายด้วยการขาดสารอาหาร”

อุดมการณ์แน่วแน่
อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

อุดมการณ์แน่วแน่ "ครูกัญญา" ฟื้นชุมชนชาติพันธ์ุด้วยการศึกษา

การเสด็จฯหมู่บ้านแสนคำลือของในหลวงรัชกาลที่ 9 กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ “ดร.กัญญา สมบูรณ์” เกิดอุดมการณ์ที่จะสนองพระราชปณิธานของพระองค์ พลิกฟื้นชุมชนหลากชาติพันธ์ุด้วยการศึกษา