อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
บล็อกและกระเบื้องคอนกรีต
อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.

บล็อกและกระเบื้องคอนกรีต "อัพไซคลิ่งขยะจากทะเลไทย"

ประเทศไทยมีขยะทะเลติดอันดับหกของโลก ขยะทะเลพลาสติก ทั้งพลาสติกที่รีไซเคิลได้ เช่น ขวดน้ำ และพลาสติกที่เป็นประเภทใช้ครั้งเดียวไม่นิยมนำมารีไซเคิล ได้พัฒนา ผลิตภัณฑ์วัสดุปูพื้นจากขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว ต่อยอดสร้างมูลค่าทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

พบวิธีใหม่
อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.

พบวิธีใหม่"เพิ่มเกล็ดเลือด" ผลงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

เลือดและส่วนประกอบของเลือด เลือดแดง น้ำเหลืองหรือพลาสมา และเกล็ดเลือด มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ทดสอบหัวใจก่อนออกำลังกาย
อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ทดสอบหัวใจก่อนออกำลังกาย "สปอร์ตเทค" ผลงานวิศวะมหิดล

ปัจจุบัน ผู้คนทั่วโลกและนานาประเทศต่างหันมาให้ความสำคัญกับกีฬา ทั้งนักกีฬามืออาชีพ และกีฬาเพื่อการออกกำลังกายมากขึ้น เพราะเสริมสร้างความรักสามัคคีและสังคมสุขภาพดีทั้งกายและใจ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล

อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น.

"กุ้งแปลงเพศ" สายพันธุ์ MU1 โตเร็ว ปลอดโรค ผลงานม.มหิดล

ช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยมีการส่งออกกุ้งก้ามกรามไปยังตลาดต่างประเทศ 2,873.6 ตัน คิดเป็นมูลค่า 344 ล้านบาท ตลาดหลักที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด คือ เมียนมา รองลงมา คือ เวียดนาม และจีนซึ่งเป็นตลาดใหม่

ผลิตภัณฑ์จากขยะเปลือกส้มโอ นศ.มหิดล คว้ารางวัลนานาชาติ
อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.

ผลิตภัณฑ์จากขยะเปลือกส้มโอ นศ.มหิดล คว้ารางวัลนานาชาติ

พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส เสนอแนวคิดเพิ่มมูลค่าพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ “โอผง” (OPONG) ผงขัดผิวจากเปลือกส้มโอแห้ง สร้างรายได้ให้กับชุมชน

เครื่องพิมพ์ช็อกโกแลต 3 มิติ ไอเดียเด็กไทยสู่วงการเบเกอรี่
อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.

เครื่องพิมพ์ช็อกโกแลต 3 มิติ ไอเดียเด็กไทยสู่วงการเบเกอรี่

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  คิดออกแบบ “เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ขึ้นรูปช็อกโกแลต” เพื่อนำมาใช้ในวงการอาหารและเบเกอรี่

ผลงาน เก้าอี้ เอ.ไอ.เพื่อสุขภาพ
อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.

ผลงาน เก้าอี้ เอ.ไอ.เพื่อสุขภาพ "นั่งถูกท่า" เมินออฟฟิศซินโดรม

โรคออฟฟิศซินโดรม (Offi   ce Syndrome) เป็นปัญหาสำคัญของคนทำงานนั่งโต๊ะ โลกยุคดิจิทัลมนุษย์ออฟฟิศต่างต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานติดต่อกันหลายชั่วโมงต่อวัน และหากนั่งในอิริยาบถที่ไม่ถูกต้อง อาจเป็นภัยต่อสุขภาพ

นํ้าผักสะทอน พืชพื้นบ้าน สู่
อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

นํ้าผักสะทอน พืชพื้นบ้าน สู่ "นํ้าปลาสูตรลดโซเดียม"

ไทยโดยเฉลี่ยบริโภคโซเดียม 4,300 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 2 เท่า ส่งผลให้ 1 ใน 4 ของคนไทยมีภาวะความดันโลหิตสูง เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และโรคไต ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตมากกว่า 20,000 คนต่อปี

ไอเดีย
อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ไอเดีย "รถเข็นไฟฟ้าแบบปรับยืน" 3 สถาบัน ร่วมมือ "เพื่อผู้พิการ"

การทำทางลาดขึ้นลง ลิฟต์ ปุ่มอักษรเบรลล์ในลิฟต์ หรือ ทางเดินเท้าสำหรับคนพิการ เป็นส่วนหนึ่งของ Universal Design หรือการออกแบบเพื่อทุกกลุ่มคน เป็นเทรนด์ของการก่อสร้างทั่วโลก ให้ทุกคนในสังคมใช้ชีวิตได้สะดวก ไม่เว้นแม้ผู้พิการ

อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

"เสือ" เด่นทั้งเรียนและกิจกรรม นักเรียน "ทุนมหิดล" ปี 2562

ปีพ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีพระราชประสงค์ให้ตั้งชื่อทุนนี้ว่า “ทุนภูมิพล”