อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

มจพ. ผลิตบัณฑิตสำเร็จหลักสูตร 3+1 Double Degree ไทย-เยอรมัน

มจพ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตร“3+1 Double Degree ไทย-เยอรมัน” คว้าเกียรตินิยมและได้เข้าทำงานในบริษัทชั้นนำของประเทศเยอรมัน จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.33 น.


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ที่สำเร็จการศึกษาตามโครงการ “3+1 สองปริญญา (Double Degree) ไทย-เยอรมัน” โดยเมื่อปี 2563 ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ศ.ดร.แกร์ฮาร์ด เฟลด์มายเยอร์ (Prof. Dr. Gerhard Feldmeier) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ Hochschule Bremerhaven University (มหาวิทยาลัย ฮอคชูเลอ เบรเมอร์ฮาเว่น) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นความร่วมมือในหลักสูตรสองปริญญา ที่มีความร่วมมือทางวิชาการมาอย่างยาวนาน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาจากเยอรมันจะต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัด 3 ปี และเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมืออีก 1 ปี นักศึกษาจากทั้งสองประเทศจะได้ปริญญาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร. พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เปิดเผยว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ที่สำเร็จการศึกษาในโครงการ “3+1 สองปริญญา ไทย-เยอรมัน” โดยเป็นรุ่นที่ 1 มีนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมโครงการ 5 คน ประกอบด้วย 1. นางสาวภูสุดา เยี่ยมอภิชาติ 2. นางสาวสุขหรรษา อยู่ดี 3. นางสาวพิสิษฐา กวดโท 4. นายวโรตม์ พรหมฤทธิ์ 5. นายกฤตชัย ไชยพุฒ  และ Mr. Felix Peter Michael Huamann นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเบรเมอร์ฮาเว่น โดยนักศึกษาทั้งหมดได้สำเร็จการศึกษาจากความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นโครงการแรกใน มจพ. ที่มีความร่วมมืออย่างยั่งยืนในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน มีผู้เรียนจากทั้งสองมหาวิทยาลัย ในหลักสูตร Double Degree นักศึกษาทุกคนมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยม ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยเบรเมอร์ฮาเว่น และยังได้รับปริญญา (เกียรตินิยม) จาก มจพ. อีกด้วย นอกจากนั้นนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติทั้ง 5 คน ได้รับทุนการศึกษาในระหว่างเรียนของ The German Academic Exchange Service (DAAD) ด้วย ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ที่มุ่งเน้นการเรียนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ โดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิและศาสตราจารย์ (Professor) ชาวต่างประเทศ”ทั้งนี้ รศ.ดร. พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นักศึกษาของเราแสดงให้เห็นศักยภาพในการเรียนและการปรับตัวร่วมกับนักศึกษานานาชาติได้เป็นอย่างดี  ในอนาคตวิทยาลัยนานาชาติมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ อาทิ โครงการความร่วมมือกับ Transilvania University of Brasov ประเทศโรมาเนีย ผ่านโครงการ Erasmus+ ซึ่งจะสนับสนุนทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน, โครงการ 4+1 ตรี+โท มจพ.-ฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ที่จะเข้าร่วมโครงการ หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาการจัดการทางวิศวกรรม (Master of Science in Engineering Management) เป็นต้น”
 


นับเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่นักศึกษาสามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์ถึงคุณภาพการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาโครงการนี้ ยังได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำของประเทศเยอรมัน

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถสมัครเรียนได้ตามโครงการดังต่อไปนี้

โควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 4  รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาในหลักสูตรไทย, หลักสูตรภาษาอังกฤษ, หลักสูตรนานาชาติในประเทศและต่างประเทศ (รับคะแนน GCE, GED, ระบบนิวซีแลนด์, SAT, GSAT และ CU-AAT) สมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2564  
ติดต่อสอบถาม โทร: 02-555-2000 ต่อ 2811, 2812  มือถือ:  092-742-4458  Line ID: ickmutnb
Email: admission@ic.kmutnb.ac.th  เว็บไซต์: https://inter.kmutnb.ac.th


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น