อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอรืแดน ได้เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีระหว่าง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กับนาย Ali Al-Ayed รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจอร์แดน ผ่านระบบการประชุมทางไกล อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.30 น.

 
@@@ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม2564 นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอรืแดน ได้เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีระหว่าง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กับนาย Ali Al-Ayed  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจอร์แดน ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับจอร์แดนในด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ต่อมิติทางด้านวัฒนธรรมและการสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศ


 
@@@ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบถุงยังชีพชุดแรกให้ 6 ศูนย์บริการสาธารณสุข ( ศบส) ศูนย์ฯละ 25 ถุง พร้อมบริจาคเงินให้ศูนย์ฯ ละ 10,000.00 บาท เพื่อนำไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ต่อไป ดังนี้ 1. ศูนย์ฯ 18  มงคล-วอนวังตาล พญ.ลลิดา  วีระวิทยานันต-รับมอบ, 2. ศูนย์ฯ 49 วัดชัยพฤกษมาลา,พญ.เจตนี พงคพนาไกร-รับมอบ,3.พ.ญ. มยุรา กุสุมภ์,นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์-ผู้มอบ,4.พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล-ประธานฝ่ายคลินิกบริการ- ผู้ร่วมมอบ 5. ศูนย์ฯ,6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง  น.ต.หญิงปอฤทัย บุรพรัตน์-รับมอบ ภาพนี้นาวาอากาศตรีหญิง พญ.ปอฤทัย  บุรพรัตน์ (ซ้าย) ผ.อ.ศบส.6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง ถ่ายภาพกับ พญ.มยุรา  กุสุมภ์ (ขวา) นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


 
@@@ เตรียมพร้อมมอบเฉพาะถุงยังชีพ 25 ถุง โดยการมอบที่ศูนย์ฯ 41 คลองเตย จากซ้าย  พญ.ลลิดา  วีระวิทยานันต์, ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอนวังตาล, พญ.เจตนี  พงคพนาไกร,ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา, พญ.มยุรา  กุสุมภ์, นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์,พญ.ขวัญตา  ตั้งตระกูล,ประธานฝ่ายคลินิกบริการสมาคมแพทย์สตรีฯ  และ นาวาอากาศตรีหญิง พญ.ปอฤทัย  บุรพรัตน์,ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 6  สโมสรวัฒนธรรมหญิง  ในโอกาสเดียวกันนี้  สมาคมแพทย์สตรีฯ  ขอรับบริจาคเงินจากสมาชิกสมาคมฯ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป บริจาคเพื่อช่วยสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ให้เจ้าหน้าที่กำลังต่อสู้และประชาชนผู้ประสบภัยโควิดต่อไป (ภาพข่าว เครติด พ.ต.หญิง,พญ.จันทรา  เจณณวาสิน )


 
@@@ จีจี้- นส.วฤณธร  พันธ์บูรณะ (นั่งเดี่ยว) นักศึกษาแพทย์ปีสี่คณะแพทย์ศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี,มหาวิทยาลัยมหิดล มีโอกาสสวมเสื้อกราวน์เป็นครั้งแรก คุณพ่อคุณแม่ รศ.นพ.พัญญู และ พ.ญ.จันทนา  พันธ์บูรณะ ดีอกดีใจมอบช่อดอกไม้สวยหรูเป็นของขวัญ แล้วพาไปกราบคุณปู่คุณย่า รศ. นฤตย์ และ วิจิตร์ พันธ์บูรณะ(คู่นั่ง)  นอกจากนั้นอาสาว น.อ.(พิเศษ) หญิง กฤดาการ  พันธ์บูรณะ,ผอ.สถาบันภาษากองทัพไทย (ขวาสุด) และ อา สิริชัย  เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (ซ้ายสุด) ก็มาแจมด้วย


 
@@@ เนื่องในวันแม่อเมริกัน เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม  2564 ดร.กัลย์ชลิตา  มาลม โง้ว ( กลาง)  ถือโอกาสมาคารวะคุณแม่ วัชรี  มาลม  สเตอเน่อร์( ซ้าย) และ คุณแม่น้อย  โง้ว (ขวาคุณแม่ของสามี )  จากนั้นก็พากันไปทานอาหารด้วยกันแบบวิถีชีวิตใหม่ซื้อมาทานด้วยกันที่บ้านเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา -19 ( โควิด-19 ) ดร.กัลย์ชลิตา  มาลม โง้ว ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จากNotre Dame University สาขา Baltimore, รัฐแมริแลนด์


 
@@@ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Won-Sam Chang กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี ณ นครนิวยอร์ก โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ การดูแลชุมชนไทยและเกาหลีใต้ในสหรัฐฯ และสถานการณ์ในนครนิวยอร์ก 

 
@@@ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เป็นวันแม่ของชาวอเมริกัน Mother's Day คุณยุทธนา ลิ้มเลิศวาที (หมูนาบอน) ได้จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 84 ปีและวันแม่ ให้คุณแม่นิยม ปานุราช ที่ร้านอาหารศรีประไพ ควีนส์ นิวยอร์ก งานเลี้ยงจัดอย่างอบอุ่นด้วยความรักภายในครอบครัว มีลูก ๆ หลาน ๆ และเพื่อนสนิทมาร่วมอวยพร ขอกราบอวยพรให้คุณแม่นิยมมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัวตลอดกาลนานนะค่ะ

 
@@@ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษาภาคม 2564 คุณสมศักดิ์ ลักษณะสุต ได้จัดงานเลี้ยงฉลองวันแม่ Mother's Day ให้คุณสายยล ลักษณะสุต ศรีภรรยา และครอบครัวแพทย์หญิงสุพัตรา งามเลิศสุวัฒน์ บุตรสาว ณ บ้านพักในนิวเจอร์ซี เป็นงานเลี้ยงอย่างอบอุ่นด้วยความรักภายในครอบครัวสนุกสนานกับการปิ้งย่างอาหาร BBQ น้ำแข็งใสต้อนรับฤดูร้อน เล่นเกมส์ ร้องเพลงคาราโอเกะ

 
@@@ งานมงคลสมรสระหว่างคุณโชค สมรฤทธิ์ กับ คุณปุณิกา สิทธิราช ณ วัดวชิรธรรมปทีป เมาท์เวอร์นอน นครนิวยอร์ค เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 8 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาว โดยพระกิตติญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค เป็นประธาน หลังจากนั้น ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ พิธีรดน้ำสงข์ การฟ้อนรำบายศรีสู่ขวัญแก่คู่บ่าวสาว เสร็จแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี คู่บ่าวสาวขอกราบขอบพระคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน และหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไป ก็ขอกราบประทานอภัยมานะโอกาสนี้ด้วย ขอร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

 
@@@ เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564  ดร.พระมหาปิยะ อุตตมะปัญโญ ป.ธ.๙ (นาคหลวง) เจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐารามอเมริกา นิวยอร์ก ให้การต้อนรับคุณโชค สมรฤทธิ์ คุณวิทวัส อดีตพระธรรมทูตในโอกาสที่เดินทางมาร่วมทำบุญและเยี่ยมชมกิจกรรมวัด ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ
 


@@@ ครอบครัววัฒนวิกย์กรรม์ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมให้คุณแม่จุรีรัตน์ วัฒนวิกย์กรรม์ ณ อุโบสถ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 16.00 น.


 
@@@ นพ.พนม พึ่งเชิดชู อดีตกรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม กล่าวคำไว้อาลัยจุรีรัตน์ วัฒนวิกย์กรรม์ ศิษย์เก่าพยาบาลรพ.ราชวิถี ปี 1964 อดีตกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์หลายสมัย และกรรมการวัดธัมมาราม ประมาณกว่า 40 ปีในพิธีสวดพระอภิธรรม ณ อุโบสถ วัดธัมมาราม 


 
@@@ กรรม์ทัศน์(เดี่ยว) วัฒนวิกย์กรรม์ วัฒระวี (เด็ด)วัฒนวิกย์กรรม์ และวัฒวิภา(หล้า) วัฒนวิกย์กรรม์ กล่าวรำลึกถึงพระคุณของคุณแม่จุรีรัตน์ วัฒนวิกย์กรรม์ และกล่าวขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม


 
@@@ อรชร แน่นหนา นายกสมาคมไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ และน้องจากสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ และวัดธัมมาราม ร่วมแสดงความคารวะจุรีรัตน์ วัฒนวิกย์กรรม์ ในพิธีสวดพระอภิธรรม ณ อุโบสถ วัดธัมมาราม


 
@@@ เอนก บรรณประดิษฐ์ อรชร แน่นหนา อรณี กัลยาณมิตร จุฑารัตน์ สันทรานันท์ ชำนิ ศรีพระราม และน้องชาววัดพุทธธรรม ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ ณ วัดพุทธธรรม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
@@อนุโมทนาบุญ : เอนก บรรณประดิษฐ์ อดีตนายกสมาคมไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ กรรมการอำนวยการสมาคมไทยแห่งรัฐอิลินอย์ จะเข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดพุทธธรรม ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 พิธีโกนผมนาค เวลา 07.00 น.พิธีอุปสมบท เวลา 09.00 น. และพิธีฉลองพระใหม่ เวลา 10.45 น.

 

@@@ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง   นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศทั้ง 2 ราย ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว


 
@@@ จุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช ได้หลานย่าคนล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2021 ชื่อ “ Elliot Harrison Chairuttanativech” เธอเขียนต้อนรับหลานว่าWelcome to the World to my little Grandson จากชั่วโมงตรงนี้หนูได้ลืมตาดูโลก ที่สวยงาม สดใส นับได้ 37 ช.ม.แล้วครับแข็งแรงดีครับ


 
@@@ Valaiporn Phansan วลัยพร พันธ์แสง (ซ้ายสุด) ลูกชายคนโต “แบงก์  ปิ่นวัฒนะ” และลูกสะใภ้มารับแม่ไปรับประทานอาหารเนื่องในงานวันแม่อเมริกัน  ลูกพาไปฉลองด้วยกันพร้อมหน้า ครั้งแรกในรอบปีกว่าเพราะโควิด ปรากฏว่าลูกชายคนเล็ก(บอนด์)ฉีดวัคซีนเข็มสองเมื่อวาน มีไข้ ขับรถมาไม่ไหว ขอพัก .ลยงดไปก่อน ไว้ไปฉลองย้อนหลัง คนโตและลูกสะใภ้ แวะมาอวยพร ส่งทูโกอาหาร และขนม


 
@@@ รสสุคนธ์ วรศรี บรรณาธิการนสพ. The Asian Pacific News และพิธีกร Nat TV ได้ลูกชายและลูกสาวพาไปรับประทานอาหารวันแม่อเมริกันHappy Mother’s Day


 
@@@ พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณแม่ราตรี พิสุทธิพงศ์ เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ที่วัดไทยแอลเอ มีญาติสนิทมิตรสหาย และผู้ที่เคารพรักใคร่ไปร่วมกันอย่างพร้อมหน้า คุณแม่ราตรีเป็นแม่ของ ศิริวรรณ (ต๋อย) พิสุทธิพงศ์ และน้อง ๆ ส่วนพิธีฌาปนกิจ(เผา) กำหนดจัดในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 2.30 pm ที่สุสาน Hollywood Forever@@@ พระมหาวสันต์  วาริชวํโส(ภาวงศ์),ป.ธ.7 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจชั่วคราว ณ วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อย  โดยได้เข้ารับหน้าที่เมื่อเช้าวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564


 
@@@ คณะสงฆ์วัดไชยมงคล รัฐแคลิฟอร์เนีย และคุณไมค์ ได้ร่วมมือร่วมใจตัดตกแต่งต้นไม้หลังวัดให้ดูสวยงามและไม่ให้สูงจนเกินไป เพื่อที่จะได้ดูแลง่าย และปลอดภัยจากกิ่งก้านที่จะหักโค่นจากภัยธรรมชาติซึ่งจะเป็นอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินในวัด


 
@@@ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณอนงค์ + คุณลุงจอห์นนี่ แอ็ปซาย และครอบครัว ได้ทำบุญบำรุงค่าใช้จ่ายแก่ทางวัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์ ซึ่งทางครอบครัวนี้มีศรัทธาและได้สนับสนุนบำรุงวัดไชยมงคล อย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว  


 
@@@ เจี๊ยบ + พรรณี อุปฮาต จัดฉลองวันเกิดหลานชาย นิคกี้ อายุครบ 16 ปี ที่บ้านเมืองเบย์พ๊อยท์,รัฐแคลิฟอร์เนีย ทุกปีเคยเชิญแขกมาร่วมงานมากมาย แต่ปีนี้แต่ญาติ ๆเพื่อน ๆไปร่วมไม่กี่คนซึ่งสืบเนื่องมาจากช่วงนี้เป็นเป็นห้วงที่ยังคงมีเชื้อไวรัสโคโรนา 19  หรือ โควิด -19 ยังคงระบาดอยู่@@@ ช่วงเช้าเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2564 ที่วัดวชิรธรรมปทีป วัดเก่า Mt. Vernon รัฐนิวยอร์ค ซึ่งห่างจากนครนิวยอร์กประมาณ 22 ไมล์ ชมรมอนุรักษ์นาฎศิลป์ไทย นำโดย ศิรินาฎ  เดวิโดวิส นำคณะไปรำอวยพร เนื่องในงานมงคลสมรส ระหว่าง โชค สมรฤทธิ์ กับ ปุณิกา  สิทธิราช  ขอให้ทั้งสองจงเจริญด้วยสุข 5 ประการ ทำดีมีสุข-มั่งมีศรีสุข-สมบูรณ์พูนสุข-อยู่เย็นเป็นสุข และอยู่ดีมีสุข มีความสุขความเจริญในการครองคู่ครองเรือนไปยาวนาน


 
@@@ หลังเกษียณ นวลฉวี เด สเตฟาโน ( ที่4 จากขวา)  และ จอนนี่ เด สเตฟาโน  เตรียมตัวจะย้ายไปใช้ชีวิตในวัยทองที่รัฐฟลอริดา  เพื่อนๆคนไทยในนิวยอร์ก,นิว เจอร์ซี่ย์ และ เพนซิลเวเนีย  นัดไปรวมตัวกันที่บ้านของ นวลฉวี  เพื่อกล่าวคำอำลา-อาลัย เมื่อวันที่เสาร์ที่ 08  พ.ค. 2564  ขอให้เดินทางโดยสะดวกปลอดภัย และ มีความสุขปั้นปลายชีวิตในดินแดนแห่งความหวังตามปรารถนาทุกประการ


 
 @@@ ทางสมาคมทหารผ่านศึกของรัฐเพนซิลเวเนีย  รู้ข่าวว่าสมาชิก จอนนี่ เด สเตฟาโน ผู้ซึ่งได้ช่วยเหลือกิจกรรมด้านสังคมของทหารผ่านศึกในรัฐเพนซิลเวเนีย มาเป็นเวลาช้านาน  จะย้ายไปใช้ชีวิตหลังเกษียณที่รัฐฟลอริดา ในภาพ  ส่วนหนึ่งของบรรดาสมาชิกทหารผ่านศึกฯ ได้ จัดงานอำลา-อาลัย ให้แก่ จอนนี่ และ นวลฉวี  เด สเตฟาโน  ในวันเสาร์ที่ 08 พ.ค. 2564


 
 @@@ ตั้งแต่เดินทางไปเยี่ยมคุณแม่ช่วย  กาญจนสนิท ( ยืนกลาง) ที่ ตำบลดอนคา อ.พรหมคีรี,จ.นครศรีธรรมราช คุณครูสุจิตรา และ สุชาติ  คงทอง ( 2&4 จากซ้าย )ไปติดช่วงการระบาดหนักของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ( โควิด -19) เลยจำต้องอยู่ยาว  เกิดชอบบรรยากาศธรรมชาติ และ วิถีชีวิตชาวชนบท ( ชาวไร่ชาวสวน)  มีผักสดในสวน,ปลาสด จากทะเลท่าศาลา และอื่น ๆ  แถมมีวิถีชีวิตที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้อยู่อย่างง่ายดาย  เลยตัดสินใจสร้างบ้านหลังใหม่ในพื้นดินสวนหลังบ้านคุณแม่ช่วย  โดยคุณแม่ช่วย  กาญจนสนิท เป็นผู้ทำพิธีเอาฤกษ์ลงเสาเอกให้  ในวันลงเสาเอก มี ธันว์ทิวา  คงทอง (ที่ 1จากซ้าย) ,ศักดา กาญจนสนิท( ยืนหลัง) และ ธัญญา กาญจนสนิท (ที่5 จากซ้าย) ไปแจมด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น