อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

สหรัฐ ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยดับไฟป่าใน จ.เชียงใหม่

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยดับไฟป่าใน จ.เชียงใหม่ จากกระทรวงกลาโหม เป็นเครื่องอัดฟาง อัดใบไม้ ช่วยลดเศษตกค้างจากป่า ป้องกัน ลดมลพิษในภาคเหนือ เสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.13 น.

สหรัฐอเมริกา ได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆให้แก่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยควบคุมไฟป่าที่ส่งผลให้คุณภาพอากาศทางภาคเหนืออยู่ในระดับอันตรายในเดือนเมษายนและพฤษภาคมของปีนี้สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ โดยประกอบไปด้วยเครื่องอัดฟางและใบไม้ที่จะช่วยลดเศษตกค้างจากป่ าจำนวน8เครื่อง มูลค่ารวมประมาณ 15,000เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 470,000 บาท) โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รอง.ผวจ.เชียงใหม่ เป็ยผู้แทนรับมอบการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ของสหรัฐฯ ครั้งล่าสุดนี้เพื่อช่วยพนัธมิตรชาวไทยรับมือกับปัญหาไฟป่า และมลพิษทางอากาศในภาคเหนือในปี 2562 และ 2563 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์มูลค่าประมาณ 30,000 เหรียญสหรัฐ (940,000บาท) ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่าในเชียงใหม่ ซึ่งได้ช่วยพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟป่าซึ่งคุกคามชีวิต พื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนก่อให้กิดมลพิษทางอากาศไปทั่วทั้งภูมิภาคฌอน เค. โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าสหรัฐอเมริกา ภูมิใจที่ได้สนับสนุนพันธมิตรชาวไทยของอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคีในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทั่วทั้งภาคเหนือ ที่ต่อสู้กับไฟป่า และมลพิษทางอากาศ ชายหญิงผู้กล้าเหล่านี้ได้เอาชีวิตตัวเองเข้าเสี่ยงเพื่อสู้กับไฟป่า อีกทั้งยังพัฒนาคุณภาพอากาศ และสุขภาพของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ พวกเราทุกคนหายใจด้วยอากาศเดียวกัน และรู้สึกขอบคุณที่พวกเขาทำงานอย่างหนักด้วยความกล้าหาญ ทุ่มเท จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือในการต่อสู้เพื่อดับไฟป่าที่เกิดขึ้นนายรัฐพล รอง.ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบให้ซึ่งแสดงถึงมิตรภาพอันยาวนานกว่า 200 ปีระหว่างสหรัฐฯ และไทย วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยลดเศษตกค้างจากป่า และพัฒนาคุณภาพอากาศให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น