อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

ปศุสัตว์ศรีสะเกษ เผย โรคติดเชื้อไวรัส "ลัมปีสกิน" ในโค-กระบือ ไม่เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

จากกรณีพบโค กระบือ ป่วยเป็น “โรคลัมปี สกิน” ระบาดในพื้นที่บ้านแกงเลี้ยว หมู่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ และขยายวงกว้างออกไปจำนวน 4 หมู่บ้าน ซึ่งโรคดังกล่าวมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค กระบือ ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.08 น.


นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จากกรณีพบโค กระบือ ป่วยเป็น “โรคลัมปี สกิน” ระบาดในพื้นที่บ้านแกงเลี้ยว หมู่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ และขยายวงกว้างออกไปจำนวน 4 หมู่บ้าน ซึ่งโรคดังกล่าวมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค กระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อโรคตามอวัยวะที่มีเซลล์เยื่อบุ มีลักษณะอาการที่สามารถสังเกตได้ คือ พบตุ่มเนื้อบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ซึ่งต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบากร่วมด้วย อัตราการตายน้อยมาก โรคนี้มีแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ แมลงวันดูดเลือด ริ้น เหลือบ ไร ยุง เป็นพาหะที่สำคัญในการแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรงผ่านทางน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ที่เป็นโรค หรือผ่านทางรก โดยจะพบเชื้อไวรัสในเลือดสัตว์ที่ติดเชื้อโดยเฉลี่ยพบได้ประมาณ 7-21 วัน หลังติดเชื้อ



ทั้งนี้ โรคลัมปี สกิน ไม่มียารักษาโดยตรงทำได้เพียงรักษาตามอาการ การป้องกันโรคลัมปี สกิน คือ การป้องกันแมลงดูดเลือดหรือลดโอกาสการติดเชื้อได้ด้วยการกำจัดแมลงโดยใช้สารเคมีแบบฉีด แบบราดหลัง หรือแบบฉีดพ่นให้สัตว์ทุกตัวในฝูง ปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มให้โปร่งโล่งไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะรวมถึงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่โดยรอบ กำจัดมูลสัตว์ออกจากฟาร์มเป็นประจำ หรือใช้ผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันแมลงมาวางไข่ รวมทั้งการกางมุ้งให้แก่สัตว์เพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการเตรียมความพร้อมแนวทางการควบคุมโรคดังกล่าวไว้แล้ว



ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการเตรียมความพร้อมแนวทางการควบคุมโรค และมาตรการเข้มงวดการเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ร่วมกับผู้ประกอบการดำเนินการรณรงค์ “big cleaning day” โดยเฉพาะการลดจำนวนประชากรแมลงพาหะ เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งดำเนินการเข้มงวดด้านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัดเพื่อกำจัดเชื้อโรคและแมลงพาหะเป็นประจำ โดยการเข้มงวดการตรวจรอบโรคสัตว์ที่จะเข้าแหล่งรวมสัตว์ตามนิยามของโรคลัมปี สกิน ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสที่พบในโคและกระบือ อัตราป่วยมากกว่าร้อยละ 5 โดยพบตุ่มเนื้อบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ซึ่งจะสะเก็ดและเป็นแผลหลุมในเวลาต่อมา หรือสัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบาก



หากพบสัตว์ตามนิยามดังกล่าว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปดำเนินการกักสัตว์ และดำเนินการตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและยาฆ่าแมลงที่ไม่เป็นพิษกับสัตว์ทุกครั้ง ก่อนและหลังวันทำการของตลาดนัดค้าสัตว์ อีกทั้งยังให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการค้าสัตว์และเกษตรกรที่จะนำสัตว์มาซื้อขายในตลาดนัดดำเนินการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด ตลอดจนให้ยาป้องกันและควบคุมพยาธิภายนอก ตามคำแนะนำของสัตวแพทย์หรือตามที่ฉลากกำหนดก่อนการนำสัตว์เข้ามาในตลาดนัดค้าสัตว์อีกด้วย.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น