อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

60 ปี ไทยออยล์ ชูธงองค์กร "จิตอาสา" ปั้นโปรเจกต์ "คุณริเริ่ม...เราเติมเต็ม"

60 ปี ไทยออยล์ ชูธงองค์กร “จิตอาสา” ปั้นโปรเจกต์ “คุณริเริ่ม...เราเติมเต็ม” แปลงความดีจากพนักงานสู่ปัจจัยสนับสนุนการกุศล อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.01 น.


ไทยออยล์ร่วมสร้างค่านิยมจิตอาสา ผ่านโครงการ “คุณริเริ่ม... เราเติมเต็ม” ชวนพนักงานร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยบริษัทฯ จะร่วมสนับสนุนการทำความดีด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ  
 
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่านอกเหนือจากดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดูแลชุมชนและสังคมบนการมีธรรมาภิบาลที่ดีแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและส่งเสริมให้พนักงานเป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” ของสังคม การเป็นคนเก่งคือ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญ และการเป็นคนดีคือการมีทัศนคติที่ดีเสียสละเพื่อสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะค่านิยมองค์กรของไทยออยล์ โครงการจิตอาสา 60 ปี ไทยออยล์ “คุณริเริ่ม...เราเติมเต็ม เป็นโครงการหนึ่งในกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาเชิญชวนให้พนักงานสร้างสรรค์กิจกรรมด้วยตนเองเพื่อร่วมบำเพ็ญประโยชน์หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชนและสังคมโดยใช้แรงกาย แรงใจ และทรัพยากรของตนเองภายใต้แนวคิด “คุณ ...ริเริ่ม” จากนั้นบริษัทฯ จะร่วมสนับสนุนเป็นเงินบริจาค “…เราเติมเต็ม” เพื่อมอบให้มูลนิธิกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งไทยออยล์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่จะถึงนี้
 


การร่วมมือกันรณรงค์สร้างวัฒนธรรมจิตอาสาผ่านโครงการในครั้งนี้ เป็นการดูแลสังคมไทย ดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน ร่วมกันสร้างสรรค์    สิ่งดีๆ ทำดีให้เป็นรูปธรรมกันมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของบริจาค ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับบริษัท กิจกรรมจิตอาสาด้วยตนเอง ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง รวมถึงเวลาเพื่อเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม โดยระยะเวลาการดำเนินโครงการเริ่มมาตั้งแต่เดือน พ.ย. 2563 ที่ผ่านมาจนถึงเดือนก.ค. 2564 ที่จะถึงนี้ รวมระยะเวลาโครงการ 9 เดือน
 
โดยพนักงานต้องโพสต์รูปภาพและรายละเอียดกิจกรรมลงบน Application ของพนักงานชื่อว่า “Thaioil Hub” หลังจากนั้นระบบ Application จะร่วมสมทบเงินบริจาคตามประเภทของกิจกรรมที่บริษัทฯ จะสมทบให้แก่มูลนิธิต่างๆ 5 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) อ.เมือง จ.ลพบุรี มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส สถานสงเคราะห์คนชรา ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์     อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ทั้งนี้พนักงานสามารถเลือกระบุได้ว่า ต้องการให้เงินบริจาคจากโพสต์ของตนเองไปที่มูลนิธิใด
 
จากการเริ่มโครงการไม่มีเดือน ปัจจุบันมีพนักงานโพสต์ความดีกว่า 600 โพสต์มียอดเงินบริจาคแล้วกว่า 480,000 บาท โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมายครอบคลุมเรื่อง “การดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาธรรมชาติ” เช่น การปลูกป่าชายเลน ปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ   ทำบ้านปลา “การยกระดับคุณภาพชีวิต” ด้วยการด้วยการช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์จำเป็นให้โรงเรียนในพื้นที่ “การช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ด้อยโอกาส” ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็น “การช่วยชีวิตผู้อื่น” ด้วยการบริจาคโลหิตและเกล็ดเลือด บริจาคสิ่งของ “การทำบุญเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา” หรือแม้แต่ “การช่วยเหลือสัตว์โลก” ด้วยการไถ่ชีวิตโค กระบือ เป็นต้น
 


คุณศักดิ์อุทัย แกล้วกสิกรรม หัวหน้าทีมปฏิบัติการ-หน่วยการผลิตพื้นที่ LABIX กล่าวว่า ตนและเพื่อนพนักงานจิตอาสากว่า 50 คน จากหลายหน่วยงาน นำวัสดุที่เหลือใช้จากบริษัท เช่น ไม้ เหล็กและอื่นๆ มาสร้างประโยชน์เพิ่มมูลค่าร่วมกันทำโต๊ะและเก้าอี้ ใช้สำหรับรับประทานอาหารกว่า 100 ตัว มอบให้กับน้องๆชาวกระเหรี่ยงโปว์ โรงเรียนบ้านคลองอังวะ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โครงการนี้ดี มากพนักงานทำความดีอยู่แล้ว แค่นำมาโพสต์ผู้รับจะได้รับมากขึ้น
 
คุณวนิดา ห่อคำ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตนบริจาคเส้นผมเพื่อนำไปทอวิกให้กับผู้ป่วยผ่านโครงการ “จากคุณนางฟ้าสู่คุณวันใหม่” ตั้งใจดูแลเส้นผมให้ดี ไม่ย้อมสี ไม่ดัด ให้เส้นผมสะอาดปลอดจากสารเคมีต่างๆเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้รับในโครงการนี้  สิ่งที่อยากทำต่อคือทำบุญเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาส การที่เด็กได้รับสิ่งดีๆ จะช่วยลดความรู้สึกที่เขาขาด โครงการนี้ดีมาก เราทำส่วนหนึ่งบริษัทจะช่วยสมทบด้วย เพื่อนำไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆ หรือมูลนธิต่างๆ
 
คุณนรินทร์  อ้วนถาวร กลุ่มสนับสนุนด้านเทคนิค-Rotating Equipment/Preventive Maintenance กล่าวว่า ตนได้เข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงมีปัญหารถยางแตกอยู่ข้างทางบนถนนข้าวหลาม จุดนั้นเป็นทางโค้งและอันตรายมาก รถที่วิ่งมาจะขับเร็วมาก จึงเข้าไปช่วยเหลือนำยางอะไหล่ไปเปลี่ยนให้ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจแข่งกันทำความดี เป็นแบบอย่างให้คนอื่นๆ ทำตาม
 
คุณพรพิพัชร์ สะอาดพรรค กลุ่มสนับสนุนด้านเทคนิค – โรงซ่อมงานไฟฟ้า กล่าวว่า ตนบริจาคเกล็ดเลือดให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  ปกติเกล็ดเลือดมีอายุอยู่ได้แค่ 7 วัน เกล็ดเลือดจะใช้ในกรณีที่มีการผ่าตัดใหญ่ หรือผู้ป่วย   ที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือด เกล็ดเลือด 1ถุงต้องใช้เลือดปกติ 7-8 ถุง และก่อนที่จะบริจาคเกล็ดเลือดต้องผ่านการทดสอบดูความเข้มข้นของเลือดและใช้เวลาการบริจาคนานถึงชั่วโมงครึ่ง จึงไม่ค่อยมีคนบริจาค โครงการนี้ต้องขอขอบคุณไทยออยล์ ถ้าทำความดีแล้วมีแรงจูงใจใครๆ     ก็อยากทำมากขึ้น ปกติทำความดีเป็นจิตอาสาเป็นประจำอยู่แล้ว แค่เอาสิ่งที่ทำมาแสดงให้คนเห็น เพื่อเป็นแรงจูงใจ แรงดึงดูดให้คนอื่นอยากทำตาม จึงไม่ลังเลที่จะทำความดีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น