อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

NPS  ร่วมสู้โควิด-19 มอบอุปกรณ์ป้องกัน ให้ รพ. เขาหินซ้อน

NPS ร่วมสู้โควิด-19  มอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหินซ้อน จันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.


บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS  มอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย  ให้กับคุณอุษณีย์   แจ้งหลำ ประธานอาสาสมัครตำบลเขาหินซ้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกับส่งเสริมการดูแลสุขภาพชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
 
ทั้งนี้ NPS ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง และโรงพยาบาลสนามพุทธโสธรประชารักษ์ เพื่อเป็นกำลังใจและร่วมสู้โควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น