อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อบจ.พระนครศรีอยุธยาพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในตลาดกลางเพื่อเกษตร(ตลาดกุ้ง) ก่อนเปิดให้บริการ 4 พฤษภาคม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดส่งเจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.11 น.

ที่ตลาดกลางเพื่อเกษตรกร (ตลาดกุ้ง) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดส่งเจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วย เครื่องพ่นอัตโนมัติด้วยรีโมต ภายในตลาดกลางเพื่อเกษตรกร (ตลาดกุ้ง) และตามร้านค้าต่าง ๆ เพื่อทำความสะอาดสร้างความมั่นใจให้ผู้ค้าและลูกค้าที่จะมาใช้บริการ โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สั่งปิดตลาดกลางเพื่อการเกษตร (ตลาดกุ้ง) ต่ออีก 7 วัน หลังตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจนเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ แต่เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ที่สามารถควบคุมได้.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น