อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

จิตอาสาฯร้อยเอ็ด เร่งประกอบเตียงรพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด

จิตอาสาพระราชทานเร่งประกอบเตียงโรงบาลสนาม 128 เตียง รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดร้อยเอ็ด พุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น.


เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธาน นำข้าราชการทุกภาคส่วน และจิตอาสาพระราชทาน ประกอบกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 128 เตียง เพื่อเป็นสถานที่รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักกันผู้ติดเชื้อ  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเตียงสนามกระดาษ จำนวนดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยการประสานงานของบริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)

การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในครั้งนี้ถือเป็นอีกวาระหนึ่ง ที่จิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้ร่วมมือร่วมใจกันประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน/มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความรักความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ทั้งนี้ ล่าสุดวันที่ 21 เม.ย. 2564 จังหวัดร้อยเอ็ดพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสม จำนวน 58 ราย  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น