อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

สตูล เปิดโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สตูล เปิดโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติธรรม และศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน ขยายผลการนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมที่อยู่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ อังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 12.31 น.

ที่บริเวณมัสยิดนะฮ์รุสลาม หมู่ 4 (บ้านปลักหว้า-บ้านบุโล๊ะ) ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปฏิบัติธรรม และศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน ภายใต้กิจกรรมย่อยขยายผลการนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมที่อยู่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมที่สะท้อนการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้ นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอท่าแพ ได้มอบหมายให้ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าแพ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย ปลัดอำเภอ คณะครู กศน.อำเภอท่าแพ คณะครูโรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าแพ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ รวมถึงสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7 ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา คณะนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันให้การต้อนรับกว่า 150 คน สำหรับกิจกรรมนั้น มีการมือกันทาสีรั้วคอนกรีตมัสยิด และกิจกรรมอื่นๆ ส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายผลการนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมที่อยู่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สืบเนื่องจากทาง ศอ.บต. ได้มีกิจกรรมนำคนที่เคยเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ และเยาวชนที่เคยเข้าโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ ตามที่พื้นที่ต้องการ กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมนั้นประกอบด้วย เครือข่ายฮัจญ์ (ผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีฮัจญ์ของ ศอ.บต.) เครือข่ายเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” (เยาวชนที่เคยเข้าโครงการฯ) และประชานในพื้นที่ทั้งพี่น้องไทยพุทธ และมุสลิม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเติมเต็มในสิ่งที่ชาวบ้านต้องการในหมู่บ้าน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเชิงพหุวัฒนธรรม และสร้างความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น