อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 18 เมษายน 2564

วัดวิชรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก จัดพิธีทำบุญฉลองเทศกาลสงกรานต์เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน 2564 ได้ไปถวายเพลและสรงน้ำพระ ร่วมกับรองเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและที่ปรึกษาทางทหารประจำสหประชาชาติ พร้อมกับพุทธศาสนิกชนอื่น ๆ อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น.

 
@@@ วัดวิชรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก  จัดพิธีทำบุญฉลองเทศกาลสงกรานต์เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน  2564 โดยมี ออท.วิทวัส  ศรีวิหค เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครนิวยอร์คเป็นประธานในพิธี  ในโอกาสนี้คุณรัศมี  ศรีวิหค ภรรยา ของ ออท.วิทวัส  และน้องเมล่อน ได้ไปถวายเพลและสรงน้ำพระ ร่วมกับรองเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและที่ปรึกษาทางทหารประจำสหประชาชาติ พร้อมกับพุทธศาสนิกชนอื่น ๆ  ในงานครั้งนี้มีการแสดงของชมรมอนุรักษ์ นาฎศิลป์ไทย ด้วย  เสร็จพิธีทางศาสนาพุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารร่วมกัน


 
@@@ ในโอกาสที่สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดอบรมระดับผู้นำของสมาคมเป็นปีที่สี่  เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ซึ่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขให้เกียรติมาบรรยายในพิธีเปิดการอบรม ส่วนหนึ่งของผู้รับการอบรมถ่ายด้วยกันกับ พ.ต.,พญ. จันทรา  เจณณวาสิน ( ที่ 4 จากซ้าย) อดีตนายกสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาคนที่ 18  (TPAA) และอดีตนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  ซึ่งปัจจุบันแพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ฯ


 
@@@ หลังเกษียณมา กว่า 10 ปี คุณครูสุจิตรา  คงทอง นัดเพื่อน ๆ ตั้งกลุ่ม "เที่ยวทั่วไทยวัยเก๋า " ครั้งนี้นำทีมไป เที่ยวชม "บ้านชายเขา สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย" ใกล้ๆ หุบป่าตาด อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาสวยงามมาก  วัยเก๋าทั้งไฟแรงและไฟจะมอด  ถ่ายภาพด้วยกัน จากซ้าย ประเดิม  จันทร์สร้าง , จริยา  ปิ่นจุลศักดิ์, สุจิตรา  คงทอง,สมร  กานุรักษ์ ,เพ็ญนี  นาคเขียว,กรรัตน์  รัตน์รวีวงศ์ ,รจสนันท์  ทองสุขพิศาล,นวลจันทร์  เปาชม และ สุชาติ  คงทอง


 
@@@ เมื่อเร็ว ๆนี้ ทางกลุ่มปฏิบัติธรรมรุ่งอรุณและกัลยาณมิตรทำการแผ่เมตตาให้ ผู้ป่วยหนัก เป็นเวลา 7 วัน และ ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย  ในภาพนี้ส่วนหนึ่งของเพื่อนแพทย์ ขณะเยี่ยม พลเอกนายแพทย์ จุลเทพ ธีระธาดา  แพทย์เชียงใหม่รุ่น 2  อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณพลโทหญิงทิพย์  ศรีไพศาล ( ที่ 2 จากขวา) แพทย์เชียงใหม่ รุ่น 4 ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจ ก่อนที่ท่านจะถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 


 
@@@ อดีตพระมหาเกลี้ยง  เตชวโร ( ชูเต) เคยเป็นพระธรรมทูตยุคแรก ๆ ที่มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา โดยครั้งแรกจำพรรษาที่วัดไทย แอล.เอ.ต่อมารับนิมนต์มาจำพรรษาที่วัดไทย ดี.ซี. ปลายปี 2517  ได้ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดไทย ดี.ซี. หลายพรรษา  และเป็นหนึ่งในพระธรรมทูตผู้ริเริ่มทำวารสารวัดแจกจ่ายแก่ญาติโยมที่ไปทำบุญที่วัดไทย ดี.ซี.(จากการให้สัมภาษณ์ส่วนตัวเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ) จนต่อมาได้พัตนาเป็นนิตยสาร “แสงธรรม”  ซึ่งพิมพ์แจกแก่ญาติธรรมทุกๆ เดือน  อาจารย์เกลี้ยงถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  ผู้แทนคณะสงฆ์วัดไทยฯ ดี.ซี. ได้สวดออนไลน์มาติกาบังสุกุล พิธีฌาปนกิจ อาจารย์เกลี้ยง ชูเต ในวันนี้ 7 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่ Everly Wheatly Funeral Home มีเฉพาะครอบครัวและญาติๆ ประมาณ 13 คน เท่านั้นร่วมในพิธี โดยมีคุณครูศิวิไล สามัง (ครูเพชร) เป็นผู้แทนชาววัดไทยดีซี กล่าวคำอาลัยผู้วายชนม์  ก่อนเจ็บป่วยหนักอาจารย์เกลี้ยงได้บริจาคเงิน $10,000.00 ( หนึ่งหมื่นเหรียญ) เพื่อซ่อมหลังคาวิหารวัดไทย ดีซี. ด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่อาจารย์เกลี้ยง ชูเต ได้บำเพ็ญมา จงนำพาสู่สวรรค์ชั้นฟ้ามีสุคติสัมปรายภพอันสว่างไสวในเบื้องหน้าเทอญ  ลูก ๆ ของอาจารย์เกลี้ยงคือMarlene Chin-Chauteh, Patrick Jason Chauteh และ Mark Vincent Chauteh ฝากขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ได้ให้ความเมตตาและเกื้อกูลต่อครอบครัวในยามนี้ มา ณ ที่นี้ด้วย ( ภาพเครติด ลิงค์วัดไทย ดี.ซี.และ ข้อมูลบางส่วนเครดิต Dr. Handy )


 
@@@ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และภริยา เป็นประธานในพิธีงานทำบุญวันสงกรานต์ 2564 ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นครนิวยอร์ก พร้อมด้วย นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต รองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ  ณ นครนิวยอร์ก และภริยา พันเอกเทอดศักดิ์ ใจอารีย์ ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และภริยา สมาคมชาวเหนือแห่งรัฐนิวยอร์ก เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมสวดมนต์ภาวนารับศีล ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธ มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก โดยทุกท่านที่มาร่วมงานได้สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคม


@@@ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และภริยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เข้าร่วมงานวันสงกรานต์ ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม ควีนส์ นครนิวยอร์ก โดยได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมสวดมนต์ภาวนารับศีล ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธ และถวายผ้าคลุมองค์พระ (พระเจ้าทันใจ) ร่วมกับชุมชนไทย และในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แจกหน้ากากผ้าให้กับชุมชนไทยที่มาเข้าร่วมงานด้วย

 
@@@ วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม รัฐเพนซิลเวเนีย จัดงานทำบุญวันสงกรานต์ประจำปี 2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564  มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก คุณสมศักดิ์ คุณสายล ลักษณะสุต คุณมีโชค คุณทิพย์วัลย์ ว่องพิบูลย์ และเพื่อน ๆ หลายท่านได้นัดกันไปร่วมทำบุญ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 
@@@ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ ทอม เปเรียนโน นำคณะนักเรียนจาก St.Josepsh's College, Long Island, New York เข้าเยี่ยมชมวัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ เพื่อฝึกสมาธิและเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยพระมหาสุวรรณรัตน์ กนฺตาจาโร พระเลขานุการวัดวชิรธรรมปทีป หลวงตาชอ เป็นพระอาจารย์สอนให้กับคณะนักเรียน

 
@@@ ข่าวเศร้า คุณจันทร์เพ็ญ จรูญศรีสวัสดิ์ (พี่เล็ก) ภรรยาคุณพิสิษฐ์ จรูญศรีสวัสดิ์ (เฮียมาร์ค) นายกสมาคมร้านอาหารไทย นครนิวยอร์ก ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 สิริอายุรวม 71 ปี ทางครอบครัวกำหนดจัดพิธีนมัสการระลึกถึงคุณจันทร์เพ็ญ จรูญศรีสวัสดิ์ วันพุธที่ 21 เมษายน 2021 เวลา 18.00 น. - 21.00 น. ณ Gerard J. Neufeld INC Funeral Home 88-04 43 Avenue, Elmhurst, NY 11373 Tel. 718-424-4000 ขอแสดงความเสียใจกับคุณพิสิษฐ์ จรูญศรีสวัสดิ์และครอบครัว คุณสุจิตรา ปาลีวงศ์ (พี่สาว) มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
 
 
@@@ พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ แสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันสงกรานต์ ณ อุโบสถ วัดธัมมาราม เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน

 
@@@ พระวรญาณวิเทศ นำคณะสงฆ์ ณ วัดธัมมาราม สรงน้ำพระพุทธ ในพิธีงานสงกรานต์ ณ วัดธัมมาราม เมื่อบ่ายวันที่ 11 เมษายน

 
@@@ รองกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก นางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในงานสงกรานต์ ณ วัดธัมมาราม พร้อมทั้งสำเริง ปิติกะวงษ์ ปรีชา ร่มไทรทอง ไวยาวัจกรวัดธัมมาราม สุจิตรา บุญเรือง อดีตกรรมการอำนวยการ กรรมการที่ปรึกษา และสาธุชนที่มาร่วมงาน รับฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมาราม

 
@@@ พระวรญาณวิเทศ ประธานคณะสงฆ์ ณ วัดธัมมาราม มอบโล่ปูชนียบุคคลของวัดธัมมาราม ให้กับอดีตกรรมการวัดธัมมารามทุกท่าน ที่เสียสละเวลา กำลังกาย ใจ และทุนทรัพย์ ให้กับพระพุทธศาสนาและวัดธัมมาราม ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ ศุภนีย์ ตะนุลานนท์ โมนัยกุล รับโล่ปูชนียบุคคล เป็นเกียรติแก่คุณพ่ออนันต์ ตะนุลานนท์ ในงานสงกรานต์ ณ  วัดธัมมาราม เมื่อบ่ายวันที่ 11 เมษายน

 
@@@ พระวรญาณวิเทศ ประธานคณะสงฆ์ ณ วัดธัมมาราม มอบโล่ปูชนียบุคคลของวัดธัมมาราม ให้กับ อดีตกรรมการวัดธัมมาราม ผู้ที่เสียสละเวลา กำลังกาย ใจ และทุนทรัพย์ ให้กับพระพุทธศาสนาและวัดธัมมาราม ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ สุมาลี บุปผารัตน์(หลานสาว) รับโล่ปูชนียบุคคลเป็นเกียรติแก่สุภัชรินทร์ บุปผารัตน์ในงานสงกรานต์ ณ  วัดธัมมาราม เมื่อบ่ายวันที่ 11 เมษายน

 
@@@ พระวรญาณวิเทศ คณะสงฆ์ วัดธัมมาราม รองกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก กรรมการวัดธัมมาราม และสาธุชน ถ่ายภาพที่ระลึก เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2564 ณ อุโบสถ วัดธัมมาราม เมื่อวันที่ 11 เมษายน
 


@@@ วันที่ 8 เม.ย. 2564 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม “Anti-Asian Hate Crime Rally” ณ สถานีรถไฟใต้ดิน Hollywood/Western ย่านไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส ซึ่งร่วมจัดโดยสมาคม/องค์กรไทยหลายองค์กร เพื่อแสดงพลังและจุดยืนต่อต้าน hate crime ต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม อาทิ สมาชิกสภาเขตนครลอสแอนเจลิส Los Angeles City Attorney, Los Angeles Police Department (LAPD), Los Angeles County Sheriff’s Department (LASD) และองค์กรภาคเอกชนจากชุมชนชาวเอเชีย เป็นต้น 


 
@@@ คุณวราภรณ์และคุณธนิต เชาว์รัศมีกุล พร้อมกับลูกชายทำบุญสวดอภิธรรมให้คุณพ่อประทิน บุญโสภา ที่วัดไทย ลอส แอนเจลิส เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2021 โดยมีเพื่อนพ้องพี่น้องจากสมาคมปักษ์ใต้แห่งแคลิฟอร์เนียและอีกหลายๆสมาคม องค์กร เข้าร่วมพิธีและถ่ายรูปร่วมกัน


 
@@@ ดอน  เจริญสุขใจ จัดงานวันเกิดให้ภรรยา นารี เจริญสุดใจที่ 888 Seafood Chinese Restaurant เมืองซานเกเบรียล รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีลูกและหลานน้อยอาทิเช่น Ann Charoensudjai Pridipun, Anna Lim, Art Charoensudjai, Tim Pridipun ไปร่วมงานฉลองให้คุณยาย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2021@@@ ในงานสงกรานต์วัดไทย ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2021 จากซ้ายลักขณา สุขุมานันท์, รัชนี สังข์มี ,วรลักษณ์ อังสกุลและอ้อ  พานิชกุล


 
@@@ ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ ชวนน้องๆ ไปชมดอกไม้บานที่ The Flower Fields เมือง Carlsbad -San Diego พร้อมทัศนศึกษาสถานที่ใกล้เคียงเป็นเวลาสองวันกับหนึ่งคืน ถือโอกาสฉลองวันปีใหม่ไทยร่วมกันเมื่อ 12-13 เมษายน 2021 ในภาพยืนจากซ้าย เจนนี และผิงผิง แถวนั่งจากซ้ายหนึ่งฤทัย-ศรีวงศ์-รสสุคนธ์และไอด้า@@@ วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 พระครูศรีชัยวิเทศ (เกษตร) เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์,รัฐแคลิฟอร์เนีย ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัย จำนวน 1,000 บาท เนื่องในงานปิดทองผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตพระอุโบสถสร้างใหม่ ณ วัดคุณสารหนองไร่ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี โดยมีพระครูปลัดชาญชัย ชวนปญฺโญ (บริหารงานแทน/หลวงปู่ขาว คุณสาโร, เจ้าอาวาส)


 
@@@ ญาติโยมไปร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ที่วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีท่านเริ่มชัย ชินวโส เจ้าอาวาสเป็นประธานในพิธีสงฆ์.


 
@@@ สิ้นลมไปอย่างสงบ คุณจเร พิทักษ์อังกูร ในวัย 59 ปี มีพิธีทำบุญที่เมืองไทย แต่พี่สาวคุณรจนาภรณ์ พิทักษ์อังกูร กำลังทำเรื่องกลับไปร่วมงานที่เมืองไทย เสียเวลาทำเรื่อง เสียเวลาเดินทาง แล้วไหนจะต้องกักตัวอีก 7 วัน ไปไม่ทันงานน้องชายแน่นอน เสียใจด้วยรักและอาลัยน้องชายคนนี้เสมอตลอดไป ขอให้ไปสู่สุคติ


 
@@@  สองพี่น้อง คุณลลิตา สุขสำราญ,คุณวาสนา ก่อเชียวหล้า นิมนต์ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ กวิสโร) รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ไปเป็นประธานในพิธีทำบุญ รีสอร์ท “ Bann “  ในเมือง Napa, CA  แล้วถือโอกาสทำบุญวันเกิดให้สาวลลิตา สุขสำราญ เจ้าของรีสอร์ท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมถวายเพลด้วย ในโอกาสเดียวกัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา@@@ วัดมงคลเทพมุนี (วัดฟิลล่า)  เมืองเบนซาเล็ม มลรัฐเพนซิลเวเนีย จัดพิธีทำบุญฉลองเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน 2564 แม้จะอยู่ในช่วงระมัดระวังการระบาดของเชื้อไวรัส 19 ( โควิด-19)  แต่พุทธศาสนิกชนยังคงหลั่งไหลกันมาทำบุญเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีชาวพุทธอย่างเนืองแน่น ในภาพเจ้าอาวาส พระราชมงคลวิเทศ (ท่านเจ้าคุณน้อม)  กำลังเดินบิณทบาตรให้พุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร.


 
@@@ Songkran Festival, Thai, Lao’s New Year 2021 พุทธศาสนิกชน ชาวไทย ลาว แห่งรัฐเพนซิลเวเนีย ร่วมฉลองเทศกาลงานวันสงกรานต์ที่ วัด ลาว - ไทย  ซึ่งวัดนี้ได้ปิดมาทั้งปี เพิ่งเปิดวัดให้ชาวพุทธไปทำบุญตามประเพณี  เพราะ ปีที่แล้วมีเชื้อไวรัสโคโรนา -19 ( โควิด -19) ทั้งปี สาธุ  ขอให้ทุก ๆ คนได้บุญกุศลครั้งนี้โดยทั่วกัน ในภาพ มัณฑนา วิลเลี่ยมส์, เอ๋ ดูแกน( Dugan ) เม้า แอ็มเบอร์ , พิจิตรา (  เจนนิเฟอร์) ลอร์สัน, ควรคิด  ดิเพียโตร,ต้อย Wire และ ถา  Viraya


 
@@@ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564  หนุ่ม ชลธิศ  เข็มเพชร จากนครนิวยอร์ก หนีโควิด-19  ชวนเพื่อนรักสาว กีรติกา  ระไวสมาน ไปฉลองกันที่ประเทศเม็กซิโก  กีรติกา ระไวสมาน The  YouTuber และ เป็น Famous Stylish ที่ LA  ไปพักผ่อนฉลองครบ 45 ปีที่เป็นเพื่อนสนิทกัน  ในภาพกำลังสนุกสนานระหว่างผจญภัยในถ้ำที่ Rivera Maya ประเทศเม็กซิโก 


 
 @@@ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และ แสดงความกตัญญูรู้คุณบรรพบุรุษที่ได้ให้ที่อยู่อาศัย ความรู้และอาชีพเพื่อดำรงชีวิตอย่างสุขสบาย   สมชาย   ตั้งกาญจนา (นั่งที่ 5 แถวหลังจากขวา) พาสมาชิกในครอบครัว  พร้อมหลาน ๆ ไปกราบไหว้บรรพบุรุษที่ฮวงซุ้ย จ.ชลบุรี เนื่องในโอกาส “เช็งเม้ง” เมื่อต้นเมษายน 2564

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น