อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 เมษายน 2564

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอนนำทีมฉีดวัคซีนโควิด

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 76 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ยี่ห้อ SINOVAC พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 12.16 น.


ที่ห้องประชาชุม รพ.ศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 76 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ยี่ห้อ SINOVAC โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดทีมงาน 5 ทีม ในการดำเนินงานด้านการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย ลงทะเบียน นัดหมาย, ทีมจัดส่งและจัดเก็บวัคซีนในระบบลูกโซ่ความเย็น, ทีมให้บริการฉีดวัคซีน, ทีมเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน, และทีมบริหารจัดการติดตามผล ส่วนการฉีดวัคซีนได้แบ่งเป็น 8 ขั้นตอน ได้แก่ การลงทะเบียน ทำบัตร, ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน, คัดกรองประวัติ ประเมินความเสี่ยง, พัก รอฉีดวัคซีน, ฉีดวัคซีน, พักสังเกตอาการ, ตรวจสอบอาการ รับคำแนะนำ, และรับการประเมินความครอบคลุม

นายสิธิชัย กล่าวว่า วัคซีนลอตแรก จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการจัดสรรวัคซีน 5,040 โด๊ส สามารถฉีดแก่กลุ่มเสี่ยงในการสัมผัส 2,520 คน คนละ 2 โด๊ส โดยกลุ่มเป้าหมายแรก ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ 700 คน, อสม. 500 คน กลุ่มที่ 2 จะเป็นทหาร 900 คน ที่เหลืออีก 420 คน จัดสรรให้ ตชด. ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ด่านกักกันสัตว์ อส. และเจ้าหน้าที่คัดกรอง และฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องสัมผัสกับประชาชนสำหรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จังหวัดได้กำหนดมาตรการโดยบูรณาการร่วมยกระดับจุดตรวจช่วง 7 วันอันตราย ผนวกกับ 3 จุดคัดกรองหลัก และท่าอากาศยาน ในการคัดกรองบุคคลเข้าจังหวัด ซึ่งผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ทางจังหวัดไม่ต้องกักตัว แต่ขอความร่วมมือให้เฝ้าระวังตนเอง โดยยึดมาตราการ D-M-H-T คือ D : Distancing เว้นระยะห่างระหว่าง, M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา, H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ และ T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายช่วยคัดกรอง COVID-19 สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื่อรายใหม่ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถูกจัดอยู่ใน 53 จังหวัด เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ทั้งนี้ ภายในจังหวัดมีกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้หนีภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมา, ประชากรต่างด้าว, ผู้ประกอบการร้านค้า และการจัดกิจกรรมงานรื่นเริงงานประเพณีต่างๆ ซึ่งต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถจัดพิธีสรงน้ำพระ ทำพิธีทางศาสนา รดน้ำขอพรตามประเพณี, การจัดงานต่างๆ ให้จัดงานที่โล่ง หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่แออัด, งดสาดน้ำ ประแป้ง, งดการจัดคอนเสิร์ต การรวมกลุ่มจำนวนมากคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น