อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

PEA ส่งมอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับวัดพ่อท่านคล้าย

PEA ส่งมอบระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ ให้กับวัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ เขาสูรย์ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 16.10 น.


นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ แด่พระครูถาวรพิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย เจ้าคณะตำบลหลักช้าง โดยมี นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมส่งมอบฯ นายภิญโญ ทองเจิม ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานความเป็นมาวัตถุประสงค์ของการส่งมอบระบบจำหน่ายไฟฟ้า และคณะผู้บริหาร PEA ร่วมพิธี ณ วัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ เขาสูรย์ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน และเนื่องด้วยวัดธาตุน้อย ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานสรีระของพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสร้างองค์พระรูปพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประดิษฐานในพื้นที่เขาสูรย์ หมู่ที่ 2 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้สนับสนุนงบประมาณงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ เป็นจำนวนเงิน 346,827.23 บาท เพื่อให้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระรูปพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ เพื่อให้ประชาชน เกิดความรัก ความสามัคคี โดยมีพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วประเทศ การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 32