อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

กว่าจะเป็นสาธิตกรุงเทพธนบุรีฟีเวอร์

การทำโรงเรียนสาธิต เราไม่ได้มองเรื่องธุรกิจนำแต่ต้องการให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนคุณภาพทุกด้าน เราจึงเน้นให้ความรู้คู่ความสุขและคุณธรรมแก่นักเรียนทุกคน โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่หก สิ่งสำคัญมากกว่าการเป็นเลิศทางวิชาการนั้นก็คือการมีคุณธรรมในจิตใจและเติบโตไปเป็นคนดีของสังคม เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น.


“ไม่มีสมบัติพัสถานใด จะอยู่ทนนาน เหมือนดั่งวิชาความรู้ที่ติดตัวเรา” เพราะเหตุนี้ “รศ. ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” ผู้เป็นย่า จึงเกิดแรงบันดาลใจ ดำริให้มีการก่อตั้งโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ให้เป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชาการความรู้แก่  “น้องดี”ด.ช.ดวงดิช ชัยรุ่งเรือง หลานชายคนโต ก่อนจะกลายมาเป็นโรงเรียนสาธิตต้นแบบอิงลิชโปรแกรมเน้นความรู้คู่EQ ที่ผู้ปกครองต่างให้ความไว้วางใจส่งลูกหลานเข้าเรียนมาอย่างต่อเนื่อง“ครูเอิร์น-จิรวรรณ” ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี บอกว่า โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีถือเป็นจุดกำเนิดของความรักความเอาใจใส่ที่คุณย่า มีให้หลานชายโดยแท้ เพราะความที่รศ. ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล ท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และสถาบันในเครือ( วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพและวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ) ซึ่งสอนระดับ ปวช. และปวส. กอรปกับท่านอยู่ในแวดวงการศึกษามาเป็นเวลานานกว่า 35 ปี  ท่านจึงให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาอย่างมากการทำโรงเรียนสาธิต เราไม่ได้มองเรื่องธุรกิจนำแต่ต้องการให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนคุณภาพทุกด้าน เราจึงเน้นให้ความรู้คู่ความสุขและคุณธรรมแก่นักเรียนทุกคน โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่หก สิ่งสำคัญมากกว่าการเป็นเลิศทางวิชาการนั้นก็คือการมีคุณธรรมในจิตใจและเติบโตไปเป็นคนดีของสังคม นี่คือสิ่งที่มุ่งหวังให้ลูกทั้งสองของเอิร์น เจริญเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมเป็นคนเก่งในแบบของเขา จึงต้องการให้การศึกษาในแนวทางเดียวกันกับลูกๆ หลานๆทุกคนของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีค่ะ ทั้งนี้ต้องบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้คือโอกาสที่คุณแม่บังอรได้มอบให้กับเอิร์นในการเข้ามาบริหารที่โรงเรียนฯ เนื่องจากตัวเอิร์นเองได้มีประสบการณ์การศึกษาที่หลากหลาย โดยเริ่มเรียนอนุบาลที่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์ฟังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ระดับมัธยมศึกษาที่ ISB International School of Bangkok ระดับปริญญาตรีที่ MUIC Mahidol University International College และระดับปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โครงการ MIM หลักสูตรอินเตอร์ ถือเป็นประสบการณ์ในวัยเรียนที่ดีที่สุดจากคุณพ่อคุณแม่ของเอิรนเอง เมื่อถึงวัยที่เราเป็นแม่คนเราจึงอยากมอบการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับลูกของเราเช่นกัน“ทุกวันนี้โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีจึงเปิดสอนเป็นหลักสูตรสามัญ แต่ละหลักสูตรของเราจะมีการเพิ่มเติมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับคุณครูซึ่งเป็นเจ้าของภาษา (Native Speakers) โดยเน้นหลักในการสนทนาและการอ่านนอกจากนั้นเรายังเปิดหลักสูตรอิงลิชโปรแกรม (EP) ในระดับประถมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นต้นไปโดยเรียนวิชาหลักซึ่งคือวิชา Math Science Computer P.E. / Health Education Arts เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ทั้งนี้นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรอิงลิชโปรแกรมสามารถที่จะไปเรียนต่อในต่างประเทศสอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษได้สบายเลยค่ะ ขอให้มั่นใจได้ว่าการเรียนรู้ที่โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีจะเป็นไปอย่างธรรมชาติ เราจะเน้นในการพัฒนาสมองทั้งสองซีกของน้องให้เจริญเติบโตไปตามวัย เมื่อขึ้นไประดับประถมและมัธยมเราใช้หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเด็กๆจะได้เรียนผ่านการทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจหรือการทำโปรเจ็คหรือแม้กระทั่งการทดสอบเด็กๆก็จะเน้นเรื่องความเข้าใจและการรู้จักนำไป apply ใช้ ซึ่งปัจบันลูกทั้งสองคนของเอิร์น  “พี่ดี” ด.ช.ดวงดิช ชัยรุ่งเรือง เรียนอยู่ชั้นระดับประถม 1 หลักสูตร EP และ”น้องดวิณ” ด.ช.ดวงเดช ชัยรุ่งเรือง เรียนอยู่ระดับอนุบาล 2ทุกวันนี้นโยบายต่างๆของโรงเรียนที่ออกมาจะใช้ใจของความเป็นแม่เป็นหลักกำหนดนโยบายเวลาที่เด็กๆมีปัญหามาปรึกษา เราก็จะให้ความรักความเข้าใจเขาเป็นบรรทัดฐาน  ในส่วนของตอนนี้ที่มีโรคระบาดโควิด 19 และโรงเรียนต้องทำการสอนออนไลน์ในช่วงเดือนมกราคม ตัวเอิร์นเองไม่ได้เห็นด้วยกับการสอนออนไลน์ เพราะเด็กเล็ก ระดับอนุบาลและประถมต้น ยังเล็กเกินไปที่จะเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ จึงพยามหลีกเลี่ยงในการสอนออนไลน์ให้มากที่สุด แต่เมื่อเกิดการระบาดระลอกสองทางโรงเรียนจึงได้จัดการสอนออนไลน์แต่เพียงวันละ สองคาบสำหรับอนุบาลและ สามคาบสำหรับประถมต้นเท่านั้น และเมื่อสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติที่โรงเรียนโรงเรียนเองก็จะมีการสอนชดเชยทบทวนในส่วนของบทเรียนที่เรียนไปในช่วงออนไลน์ให้ค่ะ“อยากส่งกำลังใจให้ทุกๆคนที่เผชิญปัญหาโควิดและวิกฤติเศรษฐกิจ อย่าท้อนะคะ แล้วเราจะผ่านไปได้เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมา  ใครพอมีกำลังก็ช่วยๆกันนะคะ เพราะทุกอย่างมาเป็นลูกโซ่ เมื่อโรคระบาดมา เศรษฐกิจไม่ดี คนลำบากเยอะขึ้น ขอให้ทุกคนสู้ๆไปด้วยกันแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะครูเอิร์นให้กำลังใจทิ้งท้าย

จ๊อบแมน.
 
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น