อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

สหกรณ์ครูกาฬสินธุ์ยุคใหม่โปร่งใส เดินหน้าบริหารเพื่อสมาชิก

คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ย้ำบริหารจัดการโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์อย่างเคร่งครัด คำนึงผลประโยชน์สมาชิกเป็นหลัก พร้อมยืนยันการเลือกตั้งประธานกรรมการฯ ไม่มีการซื้อเสียง 7,500 บาทอย่างแน่นอน ศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.39 น.

ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นางบุญหนา บุญเรือง รักษาการประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยนายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นายปรีดี ภูจอมจิต ที่ปรึกษาฯ นายประสบ ตรีทศ รองประธานกรรมการคนที่ 1 นายกระจ่าง อัฐนาค รองประธานกรรมการคนที่ 2 และคณะกรรมการร่วมกันแถลงข่าวยืนยันความสุจริต โปร่งใส ในการบริหารงาน และยืนยันไม่มีการซื้อเสียงตัวแทนสมาชิกรายละ 7,500 บาทอย่างแน่นอน พร้อมเดินหน้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้

นางบุญหนา บุญเรือง รักษาการประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่าตามที่มีกลุ่มบุคคล ได้เข้ายื่นหนังสือต่อสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะรองนายทะเบียน เพื่อขอให้มีการยับยั้งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งประธานกรรมการฯ โดยมีการกล่าวอ้างว่ามีการจ่ายเงินและซื้อเสียงตัวแทนสมาชิกรายละ 7,500 บาท เพื่อแลกกับการลงมติ ตามที่มีการนำเสนอทางสื่อออนไลน์นั้น ตนในฐานะรักษาการประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ไม่มีการซื้อเสียงอย่างแน่นอน เพราะสมาชิกทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตนและกรรมการฯ จะต้องปกป้องศักดิ์ศรีไว้ ซึ่งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 2 ปี ทุกคนก็ล้วนแต่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิก ดังนั้นขอให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด และประชาชนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องจึงได้ออกมายืนยันความบริสุทธิ์และโปร่งใสในครั้งนี้


ด้านนายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่า ยืนยันว่าการบริหารจัดการของคณะดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิก ให้ได้รับอย่างเท่าเทียม เสมอภาค อย่างไรก็ตาม ในประเด็นที่มีกลุ่มบุคคลไปยื่นหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ทราบว่าเป็นในส่วนของการขอให้เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ในวันเดียวกันนั้น ทางคณะกรรมการดำเนินงาน ได้ปรึกษากับทางสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์แล้ว และยังจะเดินหน้าดำเนินการต่อไป เพื่อไม่ให้มวลสมาชิกเสียผลประโยชน์


ขณะที่นายกระจ่าง อัฐนาค รองประธานกรรมการคนที่ 2 กล่าวว่า การเลือกตั้งประธานการรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ที่กำหนดไว้ และยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เมื่อประธานดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี ก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยมวลสมาชิกที่มีอยู่ประมาณ 1 หมื่นกว่าราย ซึ่งผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทน 1 คนจาก 25 คนนั้น ก็จะเป็นผู้เข้ามาลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้สมัคร ที่ลงสมัครประธานกรรมการ โดยในปีนี้กำหนดขึ้นในวันพรุ่งนี้ คือ 20 กุมภาพันธ์ 2564

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น