อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 เมษายน 2564

มจพ. ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงิน สมทบทุนกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยต้านภัยโควิด-19

มจพ. ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน แก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.06 น.


ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา มจพ. ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ออกแบบและสร้างนวัตกรรมต่างๆ สู้โรคโควิด-19 มอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ช่วยเหลือแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
 1. สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ออกแบบหน้ากากเสริมแผ่นกรองเส้นใยนาโน มอบให้โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 1,000 ชิ้น
 2. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. ออกแบบและผลิตกล่องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อผู้ป่วย มอบให้สถาบันบำราศนราดูร
 3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ออกแบบและผลิตหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ มอบให้กองพิสูจน์หลักฐานและชุมชนรอบ มจพ.
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ออกแบบและผลิตหน้ากาก Face Shield 40,000 ชิ้น มอบให้สภากาชาดไทย
 5. ศูนย์วิจัยเผากากของเสีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ออกแบบและผลิตเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก มอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
 6. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ออกแบบและผลิตตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี นวัตกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อรับมือโควิด-19 มอบให้กับวชิรพยาบาล 5 เครื่อง โรงพยาบาลภูมิพล 2 เครื่อง โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 2 เครื่อง โรงพยาบาลราชวิถี 9 เครื่อง และส่งมอบให้โรงพยาบาลอื่น ๆ อีกทั่วประเทศ
 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ออกแบบและผลิตหน้ากาก Full Face พร้อมข้อต่อสำหรับประกอบชุดปรับแรงดัน (mini PAPR) มอบให้กับคณะแพทย์ศาสตรวชิรพยาบาล จำนวน 50 ชุด
 8. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มจพ.) ร่วมกับ CPAC และวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยฯ ออกแบบและสร้าง “ห้องความดันลบ” มอบให้กับโรงพยาบาลทางภาคเหนือ และโรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จำนวน 31 ห้อง
 9. มจพ. ส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ให้กับโรงพยาบาลทางภาคใต้ โดยมี บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด จัดส่งให้ฟรี เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล ดังนี้  โรงพยาบาลหัวหิน  โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสิงหนคร โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลระแงะ โรงพยาบาลบาเจาะ โรงพยาบาลสุไหงโกลก โรงพยาบาลจะแนะ และโรงพยาบาลอื่น ๆ กว่า 250 เครื่อง
 10. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาคร จำนวน 5 เครื่อง
 11. มจพ. ออกแบบและผลิตหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ IRAPs SHaRE-aGIVeR มอบให้แก่คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
 12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ออกแบบและผลิตตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดันบวก มอบให้แก่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารเพื่อใช้ในการคัดกรองโรค
 13. มจพ. ร่วมกับ มก. และ สกสว. ออกแบบและผลิตหน้ากากป้องกันสารพิษทางการทหารพร้อมไส้กรองมาตรฐานสูง มอบให้กับศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 30 ชุด
 14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ออกแบบและผลิตเครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ ถวายแด่เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี จำนวน 1 เครื่อง
 15. ทีมนักวิจัย นักศึกษา มจพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกแบบและผลิตหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบหลายแกนฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC แบบบังคับขับเคลื่อนล้อแมคคานั่ม นำไปทดสอบการฆ่าเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มจพ. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคน พัฒนานวัตกรรม พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ความสามารถ ประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างแท้จริง”

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงิน เข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด เพื่อเป็นเงินทุนวิจัยสำหรับสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ป้องกัน ควบคุม รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โรคติดเชื้ออื่น ๆ ให้กับสถานพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. เลขที่บัญชี 907-3-50043-2 หรือเว็บไซต์ https://covid-19.kmutnb.ac.th/donate_info.php ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1602-1604 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1121, 1166, 2091, 1175


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

 • เห็นด้วย
  0%
 • ไม่เห็นด้วย
  0%

ความคิดเห็น