อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

ก่อนฉีดวัคซีนโควิด

คำถามเหล่านี้ เป็นคำแนะนำให้บุคลากรการแพทย์ผู้จะฉีดวัคซีนให้ประชาชนปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงหรือเตรียมการแก้ไขภาวะแพ้วัคซีนโควิด ชนิด mRNA ขั้นรุนแรงถึงชีวิต จากการประชุม 15 สถาบันทางการแพทย์สหรัฐ ตีพิมพ์ใน Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice    พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น.


คุณเคยมีประวัติแพ้รุนแรงในลักษณะต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่
1.ยาฉีด(เข้ากล้าม เข้าหลอดเลือด เข้าใต้ผิวหนัง)
2.วัคซีน
3.อาหาร พิษแมลง ลาเท็กซ์(latex)
4.ยาฉีดหรือวัคซีนที่มีส่วนผสมของสารทำละลายต่อไปนี้
Polyethylene glycol (PEG)  ยามะเร็งบางชนิด(เช่น doxorubicin)  ยาปฏิชีวนะ(เช่น เจนต้ามัยซิน)  
polyoxyl 35 castor oil สารทำละลายในยาโรคหัวใจบางชนิด เช่น digoxin
polysorbate  ไอศกรีม เวชภัณฑ์ (น้ำยาบ้วนปาก)  เครื่องสำอางค์  ยาหยอดตาบางชนิด  ยารักษาโรคหัวใจ(เช่น amiodarone)  วัคซีนไข้หวัดใหญ่คำถามเหล่านี้ เป็นคำแนะนำให้บุคลากรการแพทย์ผู้จะฉีดวัคซีนให้ประชาชนปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงหรือเตรียมการแก้ไขภาวะแพ้วัคซีนโควิด ชนิด mRNA ขั้นรุนแรงถึงชีวิต จากการประชุม 15 สถาบันทางการแพทย์สหรัฐ ตีพิมพ์ใน Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice   

รายงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรระบุ การเกิดภาวะแพ้วัคซีนโควิดชนิด mRNA ขั้นรุนแรงเกือบถึงชีวิตกลายเป็นข่าวเขย่าขวัญประชาชนและผู้นำประเทศที่ฝากความหวังไว้กับวัคซีนโควิด แม้ว่าจำนวนผู้แพ้วัคซีนนี้มีเพียงน้อยนิด... 1.3 รายในจำนวนการฉีดทั้งหมดหนึ่งล้านโดส (เข็ม) หรือคิดเป็นเกือบสิบเท่าของโอกาสแพ้วัคซีนโดยทั่วไป หรือ ถ้าคิดเป็นเพียง 1 ใน 200 เท่าของโอกาสโดนรถชนตายในประเทศไทย (ซึ่งคนไม่ค่อยกลัว)ขอพึงปฏิบัติสืบเนื่องจากคำตอบต่อคำถามเหล่านั้น เป็นดังนี้
1.ถ้าตอบไม่ทุกข้อ ให้สังเกตอาการ 15 นาทีหลังได้รับวัคซีน
2. ถ้าตอบ ใช่ในข้อ 1, 2  หรือ 3 ให้สังเกตอาการ 30 นาทีหลังได้รับวัคซีน
3.ถ้าตอบ ใช่ในข้อ 1  หรือ 2 ให้สืบสวนว่ายาฉีดที่เคยแพ้อาจมีส่วนผสมของ high-molecular-weight PEG, polysorbate, หรือ polyoxyl 35.
4.ถ้าตอบใช่ในข้อ 4 ถือว่าผู้นั้นมีความเสี่ยงสูง ควรทดสอบปฏิกิริยาทางผิวหนังก่อนฉีดวัคซีนโควิด ชนิด mRNA
5.ถ้าพบว่าคนที่ได้รับวัคซีนโควิด ชนิด mRNA เข็มแรกมีอาการแพ้ไม่รุนแรง ควรทดสอบปฏิกิริยาทางผิวหนังก่อนฉีดวัคซีนโควิด ชนิด mRNAก่อนการฉีดเข็มที่สอง ถ้าผลทดสอบเป็นบวกให้งดการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง
6.ถ้าพบว่าคนที่ได้รับวัคซีนโควิด ชนิดmRNA เข็มแรกมีอาการแพ้รุนแรง ให้งดการฉีดวัคซีนเข็มที่สองนอกจากคำแนะนำดังกล่าว ศูนย์ควบคุมโรค ประเทศสหรัฐอเมริกายังแนะนำแก่บุคลากรการแพทย์ให้ปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้
1.เตรียมยาแก้อาการแพ้ (epinephrine) ที่บรรจุในกระบอกฉีดยาพร้อมเข็มและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นเพื่อให้นำมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ
2. ให้การรักษาอาการแพ้รุนแรงทันทีพร้อมส่งตัวไปรับการดูแลต่อเนื่องตามความเหมาะสม
3. ให้แน่ใจว่าบุคลากรการแพทย์ผู้จะฉีดยาสามารถวินิจฉัยอาการแพ้รุนแรงได้แต่เนิ่นๆเพื่อจัดการได้ทันท่วงที
4. ควรส่งต่อผู้ได้รับวัคซีนนี้แล้วมีอาการแพ้ใดๆ  ไปพบแพทย์ทันทีหลังจากสิ้นสุดการเฝ้าดูอาการและแก้ไขตามความเหมาะสมแล้ว ณ จุดให้วัคซีนโควิด

ผมเชื่อว่า การเตรียมพร้อมและการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะรักษาศรัทธาที่ประชาชนมีต่อวัคซีนโควิด นำไปสู่ความร่วมมือในการรับการฉีดวัคซีนโควิด อันเป็นบันไดหลักขั้นหนึ่งในการรับมือกับการระบาดของโควิดโดยถ้วนหน้า

---------------------------
คอลัมน์ : เวทีชวนคิด
โดย : ชวนคิด

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 157