อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

เรือนจำสุพรรณฯปล่อยผู้ต้องขังอภัยโทษผ่านการอบรมโครงการ "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีปล่อยตัวผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.


ที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การปล่อยตัวครั้งนี้นับเป็น รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้ต้องขังได้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนา สามารถพึ่งพาตนเองได้หลังพ้นโทษ มีนายสมศักดิ์ เขียวอ่อน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น